Back

ⓘ Култура
                                               

Култура

Култура се односи на целокупно друштвено наслеђе неке групе људи, то јест на научене обрасце мишљења, осећања и деловања неке групе, заједнице или друштва, као и на изразе тих образаца у материјалним објектима. Реч култура долази из латинског colere, што је значило: настањивати, узгајати, штитити, поштовати. За културу постоје и друге дефиниције које одражавају разне теорије за разумевање и критеријуми за вредновање људске делатности. Антрополози културу сматрају дефинишућим обележјем рода Хомо. Парафразирано мишљење Малроа André Malraux, на најједноставнији и зато врло разумљив начин о ку ...

                                               

Популарна култура

Популарна култура или масовна култура је свеукупност културних и псеудокултурних производа, намењених потрошњи најширег слоја становништва. Масовна култура је производ индустријског друштва које, захваљујући техничком напретку и, посебно, средствима масовне комуникације, обезбеђује да готово сваки његов члан може бити конзумент разноврсних продуката.

                                               

Трипољска култура

Трипољска или Кукутени култура је каснонеолитска и енеолитска култура која се простирала на територији данашње Украјине, Молдавије и Румуније и њено постојање је датирано у период од 4500. године п. н. е. до 3000. године п. н. е. Карактеристична је по, на простору Европе, јединственој урбанистици: прстенасто-елипсастим насељима/градовима које су на сваких пола века напуштали и спаљивали. Трагови ове културе откривени су 1884. године код Кукутенија односно 1897. године у Трипољу.

                                               

Винчанска култура

Винчанска култура представља млађенеолитску и раноенеолитску културу Европе. Простирала се од средњег Потисја на северу до Скопске котлине на југу и од река Усоре и Босне на западу до Софијског басена на југу, односно обухватала је територије данашње Србије, Румуније, Северне Македоније и Босне и Херцеговине. Винчанска култура је била технолошки најнапреднија праисторијска култура у свету. Најранија металургија бакра у Европи потиче са винчанског локалитета Беловоде у источној Србији. Генералним урбанистичким планом развоја Београда, приобални појас Дунава у зони Винче проглашен је археоло ...

                                               

Култура гробних хумки

Култура гробних хумки или Хигелгребер култура је име за више културних група бронзаног доба распрострањених од Рајне до Карпата, које су карактеристичне по подизању хумки, а у којима се јављају исти или слични бронзани налази.

                                               

Ласињска култура

Ласињска култура и као Алпски фациес ленђелске културе) је енеолитска култура која се највећим делом распростирала у области око језера Балатон у данашњој Мађарској, затим на подручју данашње Хрватске, Босне, Словеније и Аустрије. Култура носи назив по локалитету Талијаново брдо у Ласињи. У Мађарској је вршено систематско рекогносцирање и ископавање Подунавља. Осим ових ископавања, истражена су и налазишта Бекетинец, Церје Ново, Церје Тужно, Хрсина, Велика Млинска и Кошка код Нашица у Хрватској, Љупљаница, Вис код Дервенте у Босни, Птујски град, Друловка, Ресников прекоп, Брезје, Зреч и Ад ...