Back

ⓘ Географија
                                               

Демогеографија

Демогеографија је географска дисциплина, део друштвене географије, која се бави проучавањем просторне карактеристике стања и кретања становништва. Разлика између демографије и демогеографије огледа се у томе што је прва наука о становништву, а друга је наука о просторном размештају становништва.

                                               

Општа географија

Општа географија је део географије који изучава географски омотач у најопштијим законима његовог састава, структуре и развоја. Општа географија представља синтезу између физичке географије и друштвене географије, тј. повезује знања једне и дуге области у јединствену целину.

                                               

Антропогеографија

Антропогеографија, звана и људска географија, део је друштвене географије. Бави се проучавањем односа између природне средине и човека, просторног размештаја људи, као и културних и привредних одлика простора.

                                               

Регионална географија

Регионална географија је део опште географије која комплексно проучава индивидуалне територије на Земљи - континенте, државе и њихове делове - регије. Она објашњава како се на одређеном простору испуњавају закономерности друштвених и природних одлика и на одговарајући начин их повезује у складну целину. У нашој географији се може условно поделити на: Географија јужне хемисфере Географија северне хемисфере Регије Србије

                                               

Економска географија

Економска географија је део друштвене географије која се бави проучавањем територијалне организације производње. Даје оцену географских услова са становишта економске вредности, издваја и проучава привредне рејоне и дуге производно-територијалне комплексе. Основу економске географије чини учење о географској подели рада.

                                               

Политичка географија

Политичка географија је део друштвене географије, тесно везан са политиком. Бави се проучавањем утицаја природних услова и одговарајућих друштвено-економских фактора на постанак, политичко-територијални развој, политичко уређење и границе држава, као и на њихову административно-територијалну поделу.

                                               

Метар изнад нивоа мора

Метар изнад ниова мора је стандардан назив за мерење вертикалне раздаљине између површине земљишта и површине мора као референтне тачке. Ниво мора током историје се мењао али се у одређеном добу користио као референца те се сходно томе услед промене нивоа мора мења и ова величина. Такође ниво мора се мења и услед плиме и осеке па се често може чути за средњи ниво мора.

                                               

Арондисман

Aрондисман је административна подела географске зоне или конфедерација земље. Арондисман је управљен од стране центране администрације земње који су распоређени у свакој зони. Администритирање арондисмана помаже Влади како би имала већи поглед над зонама, давајући права синскокрипцији која се окупира за своју регију.

                                               

Балтички регион

Засивно о контексту Балтик може означавати: земље на британској трговачкој рути кроз Балтичко море Шведска и Норвешка географско подручје које се састоји од поменутих земаља, а понекад се означава као Balticum у немачком језику Балтичке земље, са осталим земљама које излазе на Балтичко море. данашње Балтичке државе: Естонија, Летонија и Литванија, као и Калињинградска област део Русије. Источну Пруску и историјске земље Ливонију, Курландију и Естонију Шведска и Руска Естонија бившу балтичку провинцију Руске Империје, тј. горепоменуте земље заједно са Финском и понекад Пољском

                                               

Бањалучка регија

Бањалучка регија се налази у западном дијелу Републике Српске. Обухвата дио историјско-географске области Крајине, чије име потиче из времена када је ова област била гранично подручје између Турске и Аустроугарске.

Users also searched:

...