Back

ⓘ Географија
                                               

Географија

Географија или земљопис је комплексна наука која проучава природне и друштвене појаве и процесе у геопростору, те везе и односе између њих. Назив географија је грчког порекла и долази од gea -Земља и grafein -писати, описивати. Прва особа која је користила реч "γεωγραφία” био је Ератостен. Уз филозофију и историју, географија припада међу најстарије науке људске цивилизације. Она се за објашњавање географског простора користи методама природних и друштвених наука. С обзиром на разнозначност геопростора, географија је као наука врло комплексна. То је једина дуална наука, која повезује приро ...

                                               

Друштвена географија

Друштвена географија је област географије, која се бави проучавањем друштвеног аспекта науке. Назива се још и социјална географија. Термин који се користи на западу за ову научну целину је хумана географија.

                                               

Теоријска географија

Теоријска географија или теоретска географија је дисциплина опште географије која представља укупност узајамно повезаних фундаменталних чинилаца, који су саставни део свих географских области, наука и дисциплина. Бави се изучавањем просторних веза између објеката, појава и процеса, као и утврђивањем њихових законитости и предвиђаем њихове промене и даљег развоја. Њен задатак је да утврди место неког објекта у природно-друштвеном систему.

                                               

Национална географија (часопис)

Часопис National Geographic је званично гласило Националног географског друштва, основаног у Вашингтону, јануара 1888. године. Први број часописа је изашао у октобру исте године и био дистрибуиран само члановима. Претплата на часопис и данас се остварује кроз чланство у Друштву. Први број издања на српском језику изашао је 25. октобра 2006. године.Данас се Национална географија дистрибуира и на телевизији, не само на просторима САД и Канаде него и у Европи,Азији и у Србији. Национална географија уобичајно обавештава читаоце о многобројним егзотичним дестинацијам, као и начинима преживљавањ ...

                                               

Географија (Птолемеј)

Географија или Приручник географије, најважније Птолемејево дело изузевши Алмагест. То је збирка онога што је било познато о географији света у Римском царству у 2. веку. Птолемеј се углавном ослањао на радове ранијег географа Мариноса из Тира, као и на географске лексиконе Римског и Персијског царства, мада је већина његових извора који се односе на границе изван Царства непоуздана.

                                               

Географија и картографија у средњовековном исламу

Средњовековна арапска и персијска географија била је базирана на хеленистичкој географији и достигла свој врхунац за време Мухамеда ал-Идрисија у 12. веку.