Back

ⓘ Религија
                                               

Религија

Религија представља скуп културних система, система веровања, и погледа на свет који се односе на човека и његов однос према Богу и свету који га окружује. Религија има потребу да објасни порекло и смисао живота, човека и универзума. Праксе различитих религија могу садржати: проповеди, богослужење, приношење жртви, различите обреде, празнике, иницијације, начине сахрањивања покојника, склапања брака, медитације, музику, уметност, плес и друге аспекте људске културе. Међутим, постоје примери религија за које су неки или многи од ових аспеката веровања или пракси одсутни. Појам религија наст ...

                                               

Старогрчка религија

Старогрчка религија представља сва религијска схватања, култове и ритуале популације која је између 2100. и 1900. п. н. е. населила јужне области Балканског полуострва, као и острва у Егејском мору. Досељеници су, заједно са домороцима који су се ту затекли, остварили најсложенију прехришћанску религију Европе.

                                               

Списак религија

Списак религија обухвата само једну од неколико могућих класификација. Пошто има веома пуно малих религија, од којих многе не могу бити потврђене као стварне, овај списак није потпун и коначан. Иако је религију тешко дефинисати, један стандардни модел религије који се користи на курсевима религиологије дефинише је као: Систем симбола који делује на успостављање снажних, прожимајућих и дуготрајних расположења и мотивација код мушкараца формулисањем концепција општег поретка постојања и обухватањем тих концепција са таквом ауром чињеничности да расположења и мотивација изгледају јединствено ...

                                               

Религија у античком Риму

Религија у античком Риму укључује етничку религију предака града Рима коју су Римљани користили како би се дефинисали као народ, као и религиозне праксе народа који су били под римском влашћу, под условом да су праксе широко слијеђене у Риму и Италији. Римљани су себе сматрали високо религиозним и свој као успјех као свјетске силе приписивали су колективној побожности у одржавању добрих односа са боговима. Римљани су познати по великој броју божанстава која су поштовали, бројност која је изазивала подсмијех под ранохришћанских полемичара. Грчко присуство на Апенинском полуострву од почетка ...

                                               

Староегипатска религија

Египатска религија је појам који се односи на религију старовековног Египта. Ова религија се јако разликује од свих других религија и то не само формом и начином на који је реаговала на околне утицаје и свој властити развој. Египћани су поштовали као богове животиње или фантастичне животиње које су биле смесе животиња и људи. Овакав аспект је пренеражавао старе Грке, али је из историје познато доста оваквих примера па ипак је несхватљив њихов поглед на свет и начин изражавања поштовања према боговима. Различитост, развијена симболика и непрегледна митологија као и религиозна филозофија вод ...

                                               

Аврамске религије

Аврамске религије је збирни појам за монотеистичке религије које вуку порекло из заједничке традиције "праоца" Аврама. Ове религије чине велику групу која укључује јудаизам, хришћанство и ислам и чији је број следбеника негде око половине светског становништва. Поред јудаизма, хришћанства и ислама, бројне друге религије са монотеистичком традицијом се често сматрају аврамским религијама. Обично се ту убрајају бахаи вера, Друзи, мандаизам, сикизам и растафаријанизам. Све ове религије сматрају за битан део сопственог религијског идентитета откровење и савез јединог истинског Бога са Аврамом. ...