Back

ⓘ Категорије
                                               

Kategorija (matematika)

U matematici, kategorija je kolekcija "objekata” koji su povezani "strelicama”. Kategorija ima dva osnovna svojstva: sposobnost asocijativnog sastavljanja strelica i postojanje strelice identiteta za svaki objekata. Jednostavni primer je kategorija skupova, čiji su objekti skupovi i čije su strelice funkcije. Teorija kategorija je grana matematike koja nastoji da generalizuje svu matematiku u smislu kategorija, nezavisno od toga šta predstavljaju njihovi objekti i strelice. Skoro svaka grana savremene matematike može se opisati kategorijama i to često otkriva duboke uvide i sličnosti izmed ...

                                               

Шаховске категорије

Категорије су идући од најслабије ка најјачој: 3. категорија ванкатегорник 1. категорија мајстор 4. категорија мајсторски кандидат 2. категорија Категорије се не уписују у турнирске табеле на турнирима који се рејтингују. Страном играчу који игра на турниру који се категорише у Србији признаје се категорија коју има у својој земљи, а ако нема категорију, уписује му се 1. категорија.

                                               

Тениски турнири WTA IV категорије

Тениски турнири WTA IV категорије су женски турнири у организацији Женске тениске асоцијације, познатија као WTA, која је због спонзора од 2005. године променила назив у The Sony Ericsson WTA Tour. Турнири ове катагорије имају наградни фонд од 145.000 до 170.000 долара. Према броју учесника постоје три врсте: 32 појединачно, 32 квалификације и 16 парова 32 појединачно, 16 квалификације и 16 парова 16 појединначно Следећа табела даје преглед награда и рејтинг бодова који се могу добити на турниру са наградним фондом од 170.000 долара. Следећа табела даје преглед награда и рејтинг бодова кој ...

                                               

Теорија категорија

Теорија категорија се користи да формализује математику и њене концепте као колекције објеката и стрелица. Теорија категорија може да се користи да формализује већ постојеће теорије на вишем нивоу апстракције као што су теорија скупова, теорија прстена и теорија група. Неколико термина који се користе у теорији категорија, укључујући термин "морфизам", има различито значење у осталим областима математике.

                                               

Црвена листа IUCN

IUCN је поставио критеријуме за процјену угрожености, а сви процјењени таксони сврставају се у једну од сљедећих категорија: EW - таксон ишчезао у природи енгл. Extinct in the wild VU - рањиви таксон енгл. Vulnerable NT - скоро угрожени таксон енгл. Near threatened species CR - крајње угрожени таксон енгл. Critically Endangered; EN - угрожени таксон енгл. Endangered и LC - таксон за који постоји мали ризик од изумирања енгл. Least concern EX - таксон изумро након 1500. године скраћеница потиче од енглеске речи Extinct; Постоје и двије додатне IUCN категорије: DD - таксон са недовољно подат ...

                                               

Берова теорема о категорији

Берова теорема о категорији је важан став у општој топологији и функционалној анализи. Она описује просторе који су у извесном смислу "довољно велики" да омогућавају одређене граничне процесе. Конкретно, у једном од основних облика, теорема тврди да комплетни метрички простори не могу представљени као унија пребројиво много нигде густих скупова. Теорема носи име Ренеа Луја Бера, који ју је доказао 1899. за случај еуклидског простора R n {\displaystyle \mathbb {R} ^{n}}.