Back

ⓘ Концепти
                                               

Приватна својина

Приватна својина је власништво имовине од стране појединца или корпорације. У системима који препознају и признају приватну својину власник има одређена имовинска права и постоји правни систем заштите и ограничења кориштења приватне својине. За концепт својине не постоји универзално прихваћена дефиниција. Као и други основни, фундаментални концепти од великог значаја за јавну расправу, употреба имовине и својине и значења која им се придају веома су разнолика. Различите науке и идеолошке школе посматрају и дефинишу овај појмам различито.

                                               

Једна Кина

Концепт Једне Кине има различита тумачења. Народна Република Кина слиједи "Принцип Једне Кине”. Република Кина подијељена је око концепта. Двије главне политике странке у земљи имају различито схватање концепта. Куоминтанг подржава концепт "Једна Кина, Република Кина”, док Демократска прогресивна партија жели да се одрекне идеје "Једне Кине”. У ствари постоји пет различитих тумачења концепта. "Принцип Једне Кине ” је принцип који инсистира на томе да су Тајван и копнена Кина неотуђиви дијелови јединствене "Кине”. Измијењени облик принципа "Једне Кине” који је познат као "Консензус 1992. го ...

                                               

Фуксов концепт

Леонард Фукс, немачки лекар и ботаничар, објавиo је 1542. године De Historia Stirpium Commentarii. Фукс износи концепт ботаничке баште који је готово неизмењен до данас а заснива се на пет обавезних елемената: Hortus pictus florilegium, колекција обележених, верно приказаних илустрација различитих ботаничких објеката. Hortus simplicium, башта под надзором научника са обележеним биљкама за истраживање и едукацију; Museum botanicum, одлагалиште за различите ботаничке материјале који нису погодни за хербаријум, као што су плодови, семе, шишарке, узорци дрвета и коре; Предавач, из области леко ...

                                               

Филозофија науке

Филозофија науке је грана филозофије чији је задатак критичко испитивање и анализа науке, њених метода и крајњих резултата. Један огранак филозофије науке, методологија науке, је уско везана за теорију сазнања. Истражује методе путем којих наука долази до истина које постулира о свијету и критички разматра претпостављене резоне у корист тих метода. Методологија се бави питањима као што су: смјер којим се креће прихватање одређене научне теорије, и анализира истинитост научних афирмација, тј., када и како научне тврдње могу бити оповргнуте подацима и опсервацијама са терена, као и експериме ...

                                               

Нетеизам

Нетеизам и нонтеизам су изрази којима се описују различита схватања која представљају одсуство или одбацивање теизма, односно неверовање у личност Бога или више богова. Она укључују различите и понекад међусобно супротстављене концепције. Најчешће се користи у апологетици и либералној теологији. Као подврсте нетеизма се најчешће наводе атеизам - веровање да бога/богова нема и агностицизам - веровање да човјек не може спознати има или нема бога/богова. Уз то се још наводе игностицизам и скептицизам, а понекад се и неки концепти унутар хришћанства и будизма.

                                               

Samoupravljanje

Samoupravljanje ili samouprava koncept je koji nalaže upravljanje društva samim sobom, bez spoljašnje prinude. Ideju samouprave su prihvatile mnoge političke tradicije i društveni pokreti. U komunizmu se ideja samouprave zastupljena u komunizmu saveta, koji se javljao u raznim društvenim pobunama 19. i 20. veka. Anarhizam prihvata ideju samouprave kao bazičnu pretpostavku pokreta. U Kraljevini Srbiji je još u 19. veku izlazio časopis pod nazivom "Samouprava", koji je izdavao Svetozar Marković. U SFRJ je bila primenjena varijanta ovog koncepta pod nazivom radničko samoupravljanje ili socija ...

                                               

Јена план

Јена план је организација школског рада који захтева да се рад у школи, уместо разреда, изводи по групама заједно са учитељима и родитељима. Јена план је и покушај реформе школе и наставе у школи. Посебна варијанта Јена плана је Верздорфски план, као компромисна варијанта реформе наставе, који је прилагођен условима рада сеоских школа. Ову концепцију је развио немачки дидактичар Ф. Каде. Уместо наставних предмета образују се "везане наставне целине". Руководећа улога учитеља и овде је долазила до садржаја.

                                               

Mem

Mem je izraz koji označava jedinicu kulturološke informacije, kao što su kulturološka praksa ili ideja, koja se prenosi verbalno ili ponavljanjem neke radnje od jednog uma do drugog. Reč predstavlja skraćenicu od mimeme. Tvorac reči, teoretičar evolucije Ričard Dokins, želeo je da reč podseća na englesku reč gene, zbog čega ju je skratio. Njegova ideja bila je da stvori izraz koji će označavati ideju replikacije, naročito u konotaciji da meme parazitira na ljudima tako što ih tera da ga šire, kao što to čine virusi. Memi se mogu smatrati jedinicama kulturološke evolucije. Ideje mogu da evo ...

                                               

Платонова теорија идеја

Платонова теорија идеја представља центар целокупне Платонове филозофије. Под огромним утицајем Сократа, Платон још дубље од њега залази у појам универзалног, не заустављајући се на етици, већ приписујући ту универзалност и другим стварима. Најпре ју је открио у математици, али је касније увидео и у животињама, људима, чак и најобичнијим предметима, попут стола итд.

Users also searched:

...
...
...