Back

ⓘ Концепти
                                               

Концепт

Концепт је тежња одржавања одређене позиције, значење ријечи у одређеном контексту, апстраховање реалности у нашим мислима, као и њено симболично представљање. Ријечи које су синоними заговарају исти концепт. Када кажемо за двије реченице да су синоним једна другој, онда можемо рећи да је њихова намјена да одрже позицију исте намјере. Концепт се често анализира у контексту сложених форми или распореда, или чак начина размишљања, дјеловања, и могу имати за резултат различита значења.

                                               

Концепти нације

Три су могућа говора и концепта о нацији настала у XX веку. Условно говорећи то је германско, романско и словенско разумевање овог појма. Романски концепт нацију разумева као свакодневни плебисцит. У германском контексту националну припадност одређују крв и тло, а у словенском контексту нација се везује за појмове месијанизма и спасења. Германи своју културу проглашавају општељудском, а своју цивилизацију човечанством. Германски концепт сматра да нација није последица слободног избора. Нација је организам који тежи да се сачува, а његови симболи су крв и тло. То значи да нација од својих ч ...

                                               

Концепт решења

У теорији игара, концепт решења је формално правило за предвиђање тока игре. Ова предвиђања се зову "решења", и описују које стратегије ће усвојити играчи, а онда предвиђају резултат игре. Највише коришћени концепти решења су еквилибријум концепата, најпознатији Нешов еквилибријум.

                                               

Опште добро

Опште добро у филозофији, економији и политичким наукама односи се на оно што је заједничко и корисно за све или већину чланова одређене заједнице, или алтернативно, оно што се постиже грађанским колективним делима и активним учешћем у политици и јавној служби. Концепт општег добра значајно се разликује међу филозофским доктринама. Рани концепти општег добра утврђени су од стране античких грчких филозофа, укључујући Аристотела и Платона. Једно схватање општег добра заснованог на Аристотеловој филозофији и данас је у употреби, а упућује на што савремени учењаци називају "добром које је пого ...

                                               

Бошњачки концепт унитарне Босне

Бошњачки концепт унитарне Босне је посебан етнополитички концепт, који заговарају поједине странке и организације етничких Бошњака, а огледа се у залагању за увођење политичког унитаризма у Босни и Херцеговини. Овај концепт тежи рушењу постојећег уставног и државног поретка Босне и Херцеговине, којим је загарантована равноправност два политичка ентитета и три конститутивна народа. Заговорници овог концепта теже ка стварању унитарне државе, под доминацијом једног народа, етничких Бошњака, који у етнички мешовитој Босни и Херцеговини чине око половине становништва. Бошњачки концепт унитарне ...

                                               

Концепт-арт

Концепт-арт представља форму илустрације која се користи за преношење идеја у области филма, видео-игара, анимације, стрипа или других медија, пре реализације крајњег производа. Обично се односи на илустрације фиктивних светова на основу којих се развијају медијски производи. Иако сличан, концепт-арт не треба поистовећивати са визуелним развојем или концептуалним дизајном. Концепт-арт се развија у неколико наврата. Разматра се више решења пре одабира финалног дизајна. Он се не користи само за развој дела, већ и као показатељ напретка пројекта директорима, клијентима и инвеститорима. Након ...