Back

ⓘ Филозофија живота
                                               

Исламска филозофија

Исламска филозофија је филозофија која полази од исламских верских догми, односно од објављених истина вере, као својих претпоставки. Исламска филозофија се понајвише бави човековим односом с Богом, односом вере и ума, питањима слободе воље, предодређења, греха, благодати, спасења и загробног живота. Исламска филозофија је имала велики утицај у хришћанској Европи, где је превод арапских филозофских текстова на латински "довео до трансформације готово свих филозофских дисциплина у средњовековном латинском свету”, с тим што се посебно снажан утицај муслиманских филозофа осетио у природној фи ...

                                               

Биће

Биће је филозофски појам који означава оно што јесте. Све стварно и ништа нестварно спада у домен бића. Појам бића понекад означава и индивидуално постојање. Промишљање бића има средишње место у западној филозофији од Парменида до Хајдегера. Наука о бићу се назива онтологија. Битак грч. to einai, лат. esse – "бити" је најапстрактнији филозофски појам који не означава никакво појединачно или одређено биће, већ присуство бића у целини. Битак је унутрашњи принцип бића, оно по чему јесте све што јесте. Битак је извор односно темељ бића. Уколико се за битак сматра нека материја Талес је сматрао ...

                                               

Природна филозофија

Природна филозофија или филозофија природе представља филозофско истраживање природе и физичког универзума које је било доминантан облик истраживања до развоја савремене науке. Сматра се да је природна филозофија претеча природних наука. Почев од Аристотела, па све до 19. века, термин "природна филозофија" је био општи термин који се користио да опише праксу проучавања природе. Тек је у 19. веку сам појам "наука" добио своје данашње значњење са новим терминима као што су "биологија" и "биолог", "физика" и "физичар". Књига Исака Њутна Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 1687, чији ...

                                               

Кинеска филозофија

Кинеска филозофија развијала се кроз четири периода: класични, неодаоистички и будистички, неокофуцијански и савремени. У класичном периоду, главни концепти су се заснивали на појмовима дао, де, жен, ји и космичким елементима јин и јанг. Свака школа је имала своје виђење даоа, али најутицајније је било Конфуцијево и Лао Цеово. Према Конфуцијевом учењу, дао представља пут човека, древних краљева и мудраца и врлине. Лао Це дао види као пут природе. Његов концепт је био јединствен и касније је прерастао у посебан правац – даоизам. За све традиционалне школе, дао је поседовао два аспекта јин и ...

                                               

Античка филозофија

Античка филозофија обухвата филозофска мишљења и системе који су се развили на широком медитеранском простору прожетом античком грчком и римском културом у периоду од 7. века старе ере до пропасти античког света почетком 6. века нове ере. Култура античке Грчке зачетник је и западноверопске културе. На том се географском подручју први пут у историји издваја филозофско-научни облик мишљења из религиозно-фантастичнога. Карактеристика старе оријенталне културе била је уклопљеност одређеног степена научног мишљења, до којег су стари оријентални народи доспели, у религиозно-фантастични облик миш ...

                                               

Филозофија историје

Филозофија историје је филозофска студија људске историје и покушаја њеног биљежења и интерпретације. Историја у већини модерних европских језика има два примарна значења. Прво се односи на временски ограничену прогресију историјских дешавања, дилатирану на скалу цјелокупног човјечанства. Друго се односи на историју као дисциплину или методолошко и систематско истраживање историје, путем које се стиче сазнање о прошлости човјечанства. Та два значења, такође имају своје посљедице у значењу филозофије историје, односно веома је битно која врста значења историје је узета као основа, или била ...

                                               

Амбиваленција

Амбивалентност је истовремено постојање у једној личности сасвим супротних емоција, тежњи и ставова у односу на неки објект. Амбиваленција, поред универзалног испољавања, нарочито је изражена у случајевима деловања јаких емоција. У случајевима патолошке амбиваленције, извесне особе су потпуно спутане у доношењу било какве самосталне одлуке и преузимању одговорности.

                                               

Egoizam

Egoizam je stanje prevelike samovažnosti, samoljublja i uzdizanja sebe. Egocentričnost je promatranje svega iz svoje perspektive. To je težnja pojedinca da sve stvari usmerava prema sebi, poimajući sebe kao "središte svemira", svoje ja kao jedinu stvarnost, a sve ostalo u odnosu na sebe. Egoizam često prate kompleks više vrednosti, mesijanski kompleks i kompleks Boga.

                                               

Еготизам

Еготизам је нагон за одржавањем и увећавањем себи наклоњеног погледа, а генерално одражава надувано мишљење о личним особинама и важности особе у питању. Често укључује интелектуално, физичко, социјално и друго прецењивање. Еготиста има преплављујући осећај централности ’себе’, то јест својих личних квалитета. Еготизам значи стављање себе у средиште свог света без забринутости за друге - укључујући оне "вољене” или који се сматрају "блискима”, у било којем другом смислу осим оног који субјективно одређује еготиста.

                                               

Епиктет

О његовом животу је веома мало познато. Зна се, да је био Епафродитов роб, који му је након смрти Нерона, због његових интелектуалних способности подарио слободу. После тога, био је ученик Гаја Мусонија Руфија лат. Gaius Musonius Rufus, римског филозофа и умјереног представника стоицизма. Касније, Епиктет постаје учитељ и заговорник стоицистичких постулата филозофије. Имао је више ученика. По наредби римског цара Домицијана, и Епиктет је 94. године, поред осталих филозофа и математичара, прогнан из Рима. Настањује се у Никополису на Епирусу, гдје оснива своју филозофску школу стоицизма. На ...

Users also searched:

...
...
...