Back

ⓘ Филозофија живота
                                               

Социјална филозофија

Социјална филозофија је грана филозофије која се бави проучавањем социјалних аспеката људског живота. Социјална филозофија обухвата теме као што су: индивидуализам, слободна воља, ауторитет, идеологија, друштвене класе, експлоатација, друштвена моћ, својина, људска права, закон, анархизам и друго. Социјална филозофија настоји да разуме обрасце, промене и тенденције развоја различитих друштава. Пошто је ова област проучавања доста широка, социјална филозофија обухвата више субдисциплина, међу којима су најважније политичка филозофија и филозофија права. Филозофија језика и социјална епистем ...

                                               

Средњовековна филозофија

Средњовековна филозофија је филозофија која се развијала у областима Средоземља, Европе и Блиског истока током средњовековног периода. Овај појам обухвата хришћанску, исламску и јудејску филозофију. Средњовековна филозофија се развила из потребе тумачења објављених верских догми, с једне стране, и под утицајем поновно откривене античке филозофије, с друге. Филозофија се у средњем веку углавном сматрала "слушкињом теологије" лат. ancilla theologiae, а филозофи су махом били теолози и свештеници. Преовлађујуће теме средњовековне филозофије биле су однос вере и разума, предодређења и слободе ...

                                               

Филозофија

Филозофија је наука која се бави општим и темељним проблемима у вези са стварношћу, постојањем, знањем, вредностима, разумом, умом и језиком. Лексикон страних речи и израза дефинише филозофију као "мудрост, научни рад на изграђивању општег погледа на свет и сам тај поглед на свет". Реч филозофија је настала у старогрчком језику у облику φιλοσοφία, а после је пренета у лат. philosophia и у буквалном преводу значи љубав према мудрости. Питагори се приписује да је први употребио речи филозоф и филозофија. Реч је уведена као супротност софистима - мудрацима важним у античкој Грчкој који су про ...

                                               

Egzistencijalizam

Egzistencijalizam je filozofski pravac koji se bavi problemom ljudske egzistencije, odnosno njenim poljuljanim temeljima budući da se javlja nakon Prvog svetskog rata. Temeljna teza egzistencijalista jeste "Egzistencija prethodi esenciji". Osim filozofije problemima egizstencijalizma bavi se i književnost, tako da imamo nekoliko književnih remek-dela koja su podstaknuta egzistencijalističkom filozofijom, kao što je roman argentinskog pisca Ernesta Sabata "O junacima i grobovima". Kao pisci književnih dela su se okušali i sami filozofi egzistencijalizma poput Sartra i Kamija što je rezultov ...

                                               

Смисао живота

Смисао живота или одговор на питање "У чему је смисао живота” односи се на значај живљења или постојања уопште. Многа сродна питања укључују: "Зашто смо овде?”, "Шта је живот?” или "Која је сврха постојања?”. Постоји велики број предложених одговора на ова питања са различитих културних и идеолошких гледишта. Трагање за значајем живота произвело је много филозофских, научних, теолошких и метафизичких спекулација током историје. Различити људи и културе верују различитим стварима за одговор на ово питање. Смисао живота, како га тумачимо, произилази из филозофске и религијске контемплације и ...

                                               

Суштина

Бит, суштина или есенција, основно је својство неког бића или појаве којим се могу објаснити разна посебна и сложена појавна збивања. Бит је оно по чему нешто јесте баш што јесте; природа ствари, односно, оно без чега она не би могла бити оно што јесте. Ствар не може изгубити своју есенцију да притом не престане њена егзистенција. Бит чини постојану природу неке ствари, темељ њене одређености и стални извор битних својстава. У односу на променљива стања неке ствари, бит је оно истинско и збиљско које остаје непроменљиво. За разлику од битисања, чињенице да нешто јесте, бит обележава шта је ...