Back

ⓘ Таксономске категорије
                                               

Ред (биологија)

Ред је у биолошкој класификацији назив таксономске категорије која је хијерархијски изграђена из једне или више породица. Ред је таксономски ранг који се користи у класификацији организама и препознаје се номенклатурним кодовима. Остали добро познати рангови су живот, домен, царство, раздео, класа, породица, род и врсте, са редом који се уклапа између класе и породице. Непосредно виши ранг, надред изнад ког је магнред, може се додати директно изнад реда, док подред има нижи ранг следе инфраред и парвред. таксономска јединица, таксон, у том рангу. У том случају множина су редови латински or ...

                                               

Саркодине

Тело саркодина је неправилног облика код најједноставније грађених врста, а код већине постоји скелетна љуштурица око тела нпр. фораминифере. Цитоплазма им је диференцирана на ектоплазму спољашњи слој и ендоплазму унутрашњи слој. Имају једно или више једара у цитоплазми. Размена гасова врши се дифузијом. Немају дефинисан положај цитостома. Издуживање се врши на било ком делу тела. Живе слободно, пливајући или у влажним стаништима, а могу се срести и паразитске форме дизентерична амеба.

                                               

Klasa (biologija)

U biološkoj klasifikaciji, klasa je taksonomski rang. Drugi dobro poznati rangovi su život, domen, carstvo, razdeo/tip, red, porodica, rod, i vrsta. Klasa se u hijerarhiji nalazi iznad reda a ispod razdela u botaničkoj nomenklaturi, odnosno tipa u zoološkoj. naziv osnovne taksonomske kategorije, Sastav svake klase odreduju taksonomisti. Često ne postoji tačan dogovor, i različiti taksonomisti zauzimaju različite pozicija. Ne postoje čvrsta pravila koja bi oni slijedili u opisivanju klasa, ali za poznate životinje verovatno postoji konsenzus. Na primer, psi su obično svrstani u tip hordata ...

                                               

Систематика

Систематика или биолошка класификација је биолошка дисциплина која се бави проучавањем, разграничавањем, упоређивањем, хијерархијом и филогенијом организама. Она је саставни дио таксономије, која на темељу сличности и разлика категоризује и разврстава групе живих организама. При систематизовању је нужно укључити што више параметара који утичу на процесе еволуције нових врста како би се утврдила целовита филогенеза. Систематика је област биологије у којој се дефинишу групе организама на основу њихових одлика, да би се затим утврдиле везе између тих група и преко тих веза групе класификовале ...

                                               

Кључ (биологија)

Кључеви могу бити посебна дела или се налазити у склопу стручних књига или радова. Пратећи карактеристике врсте коју је потребно детерминисати, врши се избор између датих случаја који се увек дају алтернативно. Дакле један представља "тезу", а други "антитезу". Свака теза преко броја са десне стране води до нова два случаја, односно до нове "тезе" и "антитезе". На тај начин се стиже до одређене таксономске категорије, односно коначне детерминације.

                                               

Род

Род може бити: Род филм, совјетски филм из 1981. било ко или шта са овим и/или сличним именом хот род, возило са посебно великим мотором род социологија гендер, друштвена категорија родбина, ближи или даљи сродници Род бог, створитељ света у словенској митологији Родос, застарели назив за ово грчко острво род граматика, подела речи у четвртини језика род биологија, таксономска категорија род војска

Users also searched:

...
...
...