Back

ⓘ Природа
                                               

Резервати природе Србије

Резервати природе су подручја са специфичним природним одликама који представљају очуване, јединствене, ретке, ендемореликтне и посебне целине, заштићене законом. Резерват природе може бити строги или специјални. Строги резервати су намењени искључиво очувању природног фонда и научно-истраживачком раду и посматрању. Специјални резервати имају неизмењени и добро очуван екосистем у којем је човеков утицај сведен на минимум, на основу намене могу се издвојити хидролошки, орнитолошки, геолошки, ихтиолошки, палеонтолошки и др.

                                               

Споменик природе Стабло јасике

Споменик природе "Стабло јасике" се налази на катастарској општини Бајчина, на територији општине Подујево, на Косову и Метохији. Стабло јасике је проглашено за споменик културе 1997. године. Стабло има изразите естетске вредности, лепу, широку и гранату крошњу. Посебно се истичу њене изразите димензије дебла у којој само унутар створеној шупљини има простора око 5 m². Даље на висини од 2.70 m је створен плато који има димензију око 6 m², одакле скоро одвојено се издижу три гране стабла које су великих димензија. Висина стабла је 25 мetar. Јасика се налази у долни реке Лаб, на њеној десној ...

                                               

Споменик природе Термоминерални извор у селу Вуча

Споменик природе "Термоминерални извор у селу Вуча" се налази на територији општине Лепосавић, на Косову и Метохији. За заштићено подручје је проглашена 1987. године, као споменик природе, на површини од непуних 17 ha. Термоминерални извор у селу Вуча je споменик природе хидролошког карактера.

                                               

Споменик природе Пећина у селу Гладно Село

Споменик природе "Пећина у селу Гладно Село" се налази у селу Гладно Село, на територији општине Глоговац, на Косову и Метохији. За заштићено подручје је проглашена 1987. године, као споменик природе. Пећина је развијена у кречњацима мезозојске старости тријас, има улаз недалеко од пута којим се косо спушта у дворану димензија 4 x 4 m. Народни назив пећине је "Мечкина дупка".

                                               

Svetska fondacija za prirodu

Svetska fondacija za prirodu) medunarodna je nevladina organizacija osnovana 1961. godine sa ciljem zaštite prirode. Misija WWF-a je da zaustavi degradaciju životne sredine na našoj planeti i obezbedi budućnost u kojoj će ljudi živeti u harmoniji sa prirodom. Da bi se to postiglo, WWF zajedno sa brojnim partnerima radi na očuvanju biološke raznovrsnosti i smanjenju ljudskog uticaja na prirodna staništa. Fokus organizacije je strateški usmeren na očuvanje ključnih predela i ključnih vrsta koje su od izuzetne važnosti za njihova staništa ili ljude.

                                               

Споменик природе Трепча - Збирка минерала

Споменик природе Трепча - Збирка минерала представља јединствену збирку кристала и минерала издвојених приликом копања руде који својом лепотом и бојом, као и својим обликом представљају велику вредност. Заштита се односи на све руднике рударско-топионичког басена Трепча у Косовској Митровици, на Косову и Метохији. За заштићено подручје рудник је проглашен 1970. године као споменик природе. Рудник Стари Трг са ужим подручјем изграђују кристаласти шкриљци. Ове стене припадају доњем палеозоику а заступљена су филитима, кварц серицитским и хлоритским шкриљцима и мермерима. Минерали и кристали ...

                                               

Бараница

Бараница је локалитет који се налази на шест километара од Књажевца на десној обали Трговишког Тимока. Данас представља књажевачко излетиште, као и археолошки локалитет.

                                               

Лов

Лов је назив за методе и начине ловљења дивљачи и уједно примарна грана привреде. Обухвата тражење, дочекивање, посматрање, хватање, хватање живе дивљачи, чување дивљачи, прихрана у тешким условима, узгој и пуштање птица и дивљачи, сакупљање јаја пернате дивљачи, као и плански одстрел.

                                               

Наивност

Наивност јесте стање лаковерности или лакомислености - у крајњем случају глупости, односно углавном одражавање или показивање недостатка искуства, разумевања или софистикације, углавном у контексту где појединац негира прагматизам у корист моралног идеализма.

                                               

Парк природе Жумберак

Парк природе Жумберак је заштићено подручје које обухвата брдско подручје жумберачког и Самоборске горе, које се налази на око 30 километара југозападно од Загреба.

Users also searched:

...
...
...