Back

ⓘ Понашање
                                               

Понашање

Понашање представља све радње и одговоре организма обично везане за спољашњу средину, и условљене или узроковане неким дешавањима у њој. Овде спада свака активност која се може посматрати директно, посредством чула, или индиректно, помоћу техничких уређаја. Тако у понашање спадају причање, ћутање, спавање, смејање и плакање, али и физиолошке промене попут оних у раду мозга, срца и других органа под контролом аутономног нервног система. Као што је већ напоменуто, понашање животиња и човека је под контролом нервног и ендокриног система. Проучавају га различите биолошке дисциплине у првом ред ...

                                               

Хомосексуално понашање код животиња

Хомосексуално понашање код животиња је сексуално понашање међу животињским врстама, осим људи, које се односи како на хомосексуално тако и на бисексуално понашање. Ово може укључивати сексуалну активност, удварање, наклоност, спаривање и родитељство истополних парова. Истраживања указују на то да се разни облици оваквог понашања срећу у читавом животињском царству. Од 1999. године је за скоро 500 врста, почев од примата па до кукастих црва, докуметовано да имају неку форму истополног сексуалног понашања. Према мишљењу организатора изложбе "Против природе?”, то је запажено код 1.500 врста. ...

                                               

Асоцијално понашање

Асоцијално понашање је појам се користи и различито дефинише у друштвеним наукама. Најшире посматрано, обухвата она одступања у понашању која означавају неприхватање или супротстављање прокламованим или обичајним нормама заједнице, без обзира на форму, садржај или последице. Зато, када говоримо о асоцијалном понашању, најчешће обухватамо широку скалу асоцијалних поступака почев од претеране непослушности у раном детињству до преступничког понашања. Тим понашањима заједничко је да су уперена против околине, друштвених норми и обичаја што у битној мери отежава или онемогућава нормалан раст и ...

                                               

Пасивно-агресивно понашање

Пасивно-агресивно понашање карактерише образац пасивног непријатељства и избегавања директне комуникације. Неактивност у којој је нека акција друштвено уобичајена је типична пасивно-агресивна стратегија. Такво понашање понекад примењују сарадници, што изазива претеривање или збрку. То може бити израз потешкоће у суочавању са нечијим негативним емоцијама. Представља поступак ако је овакво понашање повремено и не омета у суштини социјалну или професионалну функцију или односе; представља понашање ако се користи чешће.

                                               

Просоцијално понашање

Просоцијално понашање је општи назив за различите видове понашања којима је заједничка усмереност на добробит заједнице, сарадњу и помагање другим људима. У просоцијално понашање спадају родитељско, пријатељско, саосећајно, алтруистичко, кооперативно и свако доброчинитељско, помажуће и солидарно понашање. То укључује разумевање проблема других, кооперативност и заједнички рад.

                                               

Недефинисано понашање

У програмирању, недефинисано понашање је резултат извршавања кода рачунара написаног у неком програмском језику за који спецификација језика не прописује како се треба поступати са кодом. Недефинисано понашање је непредвидиво и често узрок софтверских грешака. Понашање неких програмских језика-најпознатији С и С++ - је дефинисано у неким случајевима. У стандардима ових језика, семантике појединих операција су недефинисане. Имплементацији је дозвољено да претпостави да се такве операције никада не дешавају у стандарду-у складу програмског кода; имплементацијом ће се сматрати исправно све шт ...

                                               

Бејслајн

Бејслајн је фреквенција на којој се специфично понашање или догађај одвија у природном стању, мерена пре било ког покушаја да се утиче на њу. Значајна као основна улазна информација пре започињања природних или друштвених експеримената.