Back

ⓘ Књижевност
                                               

Књижевност за децу

Књижевност за децу је књижевни жанр где су деца циљана публика, иако је могуће да у овим књигама уживају и одрасли. Неки сматрају да је дечја литература написана искључиво за децу, али многе књиге које су писане за одрасле данас се сматрају дечјим, као на пример Марк Твенове "Пустоловине Хаклбери Фина". Дешавало се и супротно, да књиге писане за децу имају примарно одраслу публику. Доста класика дечје литературе у ствари имају неколико нивоа тако да их радо читају и деца и одрасли. На пример, многи ће прочитати "Алису у Земљи чуда" као деца, али и као одрасли, и уочити значења која су им б ...

                                               

Бококоторска књижевност

Бококоторска књижевност представља део српске књижевности који се током хуманизма, ренесансе и барока развијао у Боки на латинском, италијанском и у мањој мери народном језику, а блиско је повезан са развојем дубровачке књижевности. Њен први центар био је Котор, који је био важан приморски центар средњовековне Србије, о чему сведочи присуство фра Вита и Николе Бућа) на српском двору XIV века. Једна од специфичности Бококоторске књижевности, је и породично стваралаштво односно појава да се у једној породици, па чак и генерацији јави неколико писаца, што ће се касније бити одлика и породице ...

                                               

Романтизам (књижевност)

Романтизам је књижевноисторијски типолошки појам и књижевни покрет. С почетка 19. века поникао је као супротност класицизму, и који је предметом уметности и књижевности сматрао свет човекових осећања, и насупрот рационализму истицао ирационализам, оспоравајући тезе о античкој уметности као идеалној и тражећи своја изворишта у народној уметности и усменом стварању властитог народа, али и страних, често до тада егзотичних, народа, односно у удаљеним историјским раздобљима.

                                               

Историја књижевности

Историја књижевности је део науке о књижевности који се бави проучавањем књижевних дела у њиховом историјском редоследу. С обзиром на подручја проучавања историја књижевности се дели на: историју поједине књижевности, компаративну историју књижевности и општу историју књижевности.

                                               

Нобелова награда за књижевност

Списак добитника Нобелове награде за књижевност од 1901. до данас. 1900. - 1910. - 1920. - 1930. - 1940. - 1950. - 1960. - 1970. - 1980. - 1990. - 2000. - 2010.

                                               

Периодизација (књижевност)

Постоје различити видови периодизације књижевности: хронолошки тј. по вековима или неким мањим периодима, нпр. деценијама итд, затим по друштвено политичким периодима, где су границе одређени датуми друштвене историје и најзад по књижевним правцима и школама. У чланку који следи примењен је трећи вид периодизације уз напомену да сви видови периодизације имају своје мањкавости. Мањкавост периодизације по школама и правцима је тај да се сваки нови правац у уметности развија из крила старог и не укида га својом појавом, а у стваралаштву неких писаца су заступљени различити покрети и школе, те ...

                                               

Сабрана дела

Сабрана дела представљају збирку књижевних дела једног аутора опште прихваћених од стране широких народних маса, која својом садржином најбоље упућују на стил истог. У зависности од избора уредника, сабрана дела могу бити објављена унутар једне или више тематски обухваћених књига. Ову публикацију је могуће објавити у више издања уколико је дошло до измене њене садржине. Дата дела могу бити жанровски разноврсна - поезија, филозофска проза, путопис, есеј, критика итд.

                                               

Адамско колено

Адамско колено је израз који означава особу изузетних личних карактеристика. Води порекло директно од Адама. Према веровању обично је то осмо дете по реду, од истих родитеља, које другима доноси срећу, а само је несрећно.

                                               

Аед

Аед је реч грчког порекла која означава певача или песника код старих Грка. Начин живота Аеда био је јако сличан животу наших гуслара. Аеди су сами састављали песме, које су као и наши народни певачи и гуслари, певали претежно по дворовима великаша. Били су путујући певачи, и песници, и често су их позивали да забављају госте на светковинама и гозбама. Уз пратњу китаре и лире, аеди су певали песме о боговима, херојским подвизима, али опевавали и сопствене доживљаје. Тако су усменим путем преносили народно предање. Сем својих песама, певали су и песме које су чули од других.

                                               

Акико Јосано

Акико Јосано је псеудоним јапанске ауторке, песникиње, феминисткиње и социјалне реформаторке у касном Међи периоду, Таишо и Шова периоду. Њено име при рођењу било је Шо Хо. Она је једна од најконтроверзнијих песникиња пост-касичног Јапана.

Users also searched:

...
...
...