Back

ⓘ Организми
                                               

Организам

Организам је са биолошке тачке гледишта било који повезани животни систем. У ову категорију потпадају микроорганизми, биљке, гљиве, животиње и археје. Сваки организам у мањој или већој мери има могућност да осети и одговори на стимулусе, да се размножава, расте и развија, а има и способност хомеостазе. Организми се према броју ћелија деле на једноћелијске уницелуларне и вишећелијске мултицелуларне. Први се састоје од само једне ћелије која обавља све животне функције. Поједини једноћелијски организми образују колоније, што доводи до специјализације ћелија. Друга група је изграђена од велик ...

                                               

Нећелијски организам

Нећелијски или ацелуларни организам јесте појам који се односи на облик живота без ћелијске форме. Већина научника вирусе сврстава у ову категорију, јер вируси губе функцију када се нађу ван живог организма и протеинског омотача. Већина аутора нећелијске организме не разматра у оквиру класификационих система живог света. Поједини аутори у класификационим системима разматрају само вирусе, а у новије време је објављен класификациони систем који класификује и прионе. Према овом последњем схватању, вируси и њима слични организми сврстани су у домен Virusobiota, док су приони груписани у домен ...

                                               

Фосоријални организам

Фосоријални организам је животна форма животиња која поседује адаптације за копање подлоге. Већина фосоријалних врста води подземан начин живота, док поједине врсте живе надземно. Назив фосоријалан се стога понекад ограничава само на подземне организме, док се надземни организми способни да копају називају семифосоријални.

                                               

Jednoćelijski organizam

Jednoćelijski organizmi su svi oni životni oblici kod kojih samo jedna ćelija ima sve bitne osobine živih bića, a naročito individualnost, samopodešavanje i samoponavljanje.

                                               

Генетички модификован организам

Генетички модификован организам је организам - биљни или животињски - на коме су при узгоју методом генетског инжењеринга унети гени неког другог организма. Унесени ген је познат под називом трансген, због чега се овакви организми још зову и трансгени организми. Закон о генетички модификованим организмима Републике Србије ГМО дефинише као: ”организам, осим људског, чија је генетичка основа промењена употребом технологије рекомбинантне ДНК”. Најчешће генетички модификовани организми су: кукуруз, соја, уљана репа, кромпир, памук и парадајз. Европско законодавство захтева да организми који су ...

                                               

Višećelijski organizam

Višećelijski organizmi su svi oni životni oblici koji su gradeni od više ćelija, za razliku od organizama čija je grada samo jedna ćelija. U grupu višećelijskih organizama ubrajaju se životinje Animalia, biljke Plantae i gljive Fungi. I neki prokarioti npr. plave alge iz roda Spirulina takode su višećelijski organizmi.