Back

ⓘ Здравље
                                               

Здравље

Здравље је ниво функционалне и метаболичке ефикасности живог организма. Код људи то је способност индивидуа или заједница да се адаптирају и владају собом приликом суочавања са физичким, менталним, психолошким и друштвеним променама у свом окружењу. Светска здравствена организација дефинише здравље у његовом најширем смислу и својој конституцији из 1948. године као "стање потпуног физичког, менталног и социјалног благостања, а не само одсуство болести или слабости”. Ова дефиниција је била предмет контроверзе, посебно због њеног недостатка оперативних вредности, двосмислености у развоју кох ...

                                               

Јавно здравље

Јавно здравље или народно здравље је друштвено деловање којим се жели побољшати здравље и квалитет живота и продужути животни век целокупног становништва неке земље или простора на Земљи, промоцијом здравља, превенцијом болести или применом неких других облика здравствене заштите. Здравље је стање потпуног физичког, менталног и социјалног благостања, а не само одсуство болести или неспособности. Здраво становништво је неопходно за постизање стратешких, социјалних и економских циљева сваког друштва и државе и зато су бројне акције у области јавног здравља, колективни напор од стране заједни ...

                                               

Душевно здравље

Душевно или ментално здравље је стање складног психичког и социјалног функционисања личности које подразумева одсуство душевних поремећаја, али и изражених сукоба у личном и социјалном животу са нежељеним последицама. Ментално здравље је ниво психолошког благостања или одсуство менталних болести. То је стање некога ко "функционише на задовољавајућем нивоу емоционалног и бихевиоралног прилагођавања”. Са перспективе позитивне психологије или холизма, ментално здравље може укључивати способност појединца да ужива у животу и створи равнотежу између животних активности и напора да достигне псих ...

                                               

Ментално здравље ЛГБТ особа

Ментално здравље ЛГБТ особа је постмодернистички процес разумевања научних сазнања, истраживања, дебата и класификација које су проистекле из менталних поремећаја у животу ЛГБ особа. Како је сексуална оријентација, позитивно повезана са физичким и менталним здрављем, било који телесни и ментални поремећај у ЛГБТ особа настаје као одговор, на облик, интензитет и врсту менталних поремећаја, који озбиљано могу нарушти здравље овох особа па;.према томе ментално здравље ЛГБТ особа зависи од научног и друштвеног консензуса који се одвија и подлеже променама упоредо са друштвеним променама".

                                               

Репродуктивно здравље

Репродуктивно здравље жена подразумева усклађеност и нормално одвијање функција репродуктивног система у телесном, психичком и социјалном смислу. Оно је битно јер омогућава људима да се осећају добро, да воле и буду вољени и да остваре једну од најлепших улога у животу, а то је родитељство. Заштита репродуктивног здравља укључује едукацију о сексуалности и репродукцији, саветовање о планирању породице, здравствену заштиту репродукције, превенцију, дијагностику и лечење различитих болести и поремећаја, прекиде трудноће, као и превенцију сексуалног злостављања и бригу о жртвама. Брига о репр ...

                                               

Јавно здравље и ЛГБТ заједница

Јавно здравље ЛГБТ особа је наука превенције болести, продужавања живота и унапређења здравља ових особа путем организованих напора друштва, ослобођено било каквог облика здравствене дискриминације. Здравствене и социјалне неједнакости које срећемо у свакодневном животу, код појединачних социјалних категорија, у које спадају и ЛГБТ особе, укорењене су у везама које су дефинисане; расом, класом, старошћу, инвалидитетом, религијом, полом, родним идентитетом али и многим недовољно истраженим специфичним везама унутар једне хомогене групе. У медицинској, али и другој литератури, постоји велики ...