Back

ⓘ Животни процеси
                                               

Биогеохемијски процеси

Биогеохемијски процеси су процеси од велике важности за живе организме. За живот живих организама на Земљи потребне су одређене материје које улазе у састав основних молекула од којих су организми изграђени, вршећи функције од изузетне важности. Без тих материја, живот на Земљи не би био могућ. Поред њих, прва и најбитнија карика ланца биогеохемијских циклуса јесте енергија. Основни извор енергије на планети Земљи је Сунце. Сунчево зрачење константно долази до површине Земље доносећи огромне количине енергије. Чак и ако се ради о великим количинама енергије које пристижу до површине наше п ...

                                               

Социологија животне средине

Социологија животне средине. Социологија животне средине се обично дефинише као социолошке студије интеракција друштва и околине, ова дефиниција одмах представља можда нерешив проблем одвајања људске култура из остатка животне средине. Циљ ове подобласти је однос између друштва и животне средине, социолози животне средине обично стављају посебан нагласак на проучавање друштвених фактора који проузрокују проблеме животне средине, друштвене утицаје тих проблема, као и решења за ове проблеме. Поред тога, значајна пажња се посвећује друштвеним процесима којима одређени услови средине постају д ...

                                               

Старост

Старење представља универзалан биолошки процес, природну фазу у животном циклусу сваке јединке, која се завршава смрћу. То је процес који представља генетички програмирано отказивање механизама који одржавају хомеостазу. Старост се односи на доба које се приближава или премашује животни век људских бића и тиме је крај људског животног циклуса. Појмови и еуфемизми укључују старци, старије особе, OAP, сениори, старији грађани, старији одрасли и старији људи. Старије особе често имају ограничене регенеративне способности и подложније су болестима, синдромима, повредама и оболењима од млађих о ...

                                               

Развојни циклус софтвера

У софтверском инжењерству, методологија за развој софтвера је развој софтверског рада у различитим фазама који садржи активности са намерама за боље планирање и управљање. Често се сматра подскупом система развоја животног циклуса. Методологија може укључити пре-дефинисање конкретних резултата и артефаката који су створени и завршени од стране пројектног тима за развој или одржавање апликације. Уобичајене методологије укључују водопад модел, израду прототипова, итеративни и постепен развој, спирални развој, брз развој апликација, екстремно програмирање и разне врсте агилане методологије. Н ...

                                               

Резерват природе

Резерват природе је подручје неизмењених природних одлика са репрезентативним природним екосистемима, намењено искључиво за очување изворне природе, генског фонда, еколошке равнотеже, праћење природних појава и процеса, научна истраживања којима се не нарушавају природна обележја, вредности, појаве и процеси.

                                               

Биогени елемент

Биогени елемент је елемент који је неопходан живим бићима у животним процесима. Такви елементи су: водоник, азот, фосфор, кисеоник, калцијум, угљеник итд.

                                               

Клијање семена

Клијање је процес избијања клице из семена. Да би семе клијало потребни су следећи услови: топлота ваздух вода Семе прво упија воду, набубри, пуца семењача и избија клица. Процес клијања завршава се када се на клици појаве први листови и биљка може самостано да живи. До тад користи хранљиве материје из семена.

                                               

Пол

Пол је скуп морфолошких, анатомских, генетичких, биохемијских и физиолошких особина који одликује све различите групе организама укључене у процес стварања специфичних гамета. Полно размножавање обухвата комбиновање и мешање генетичких својстава. Гамети могу да буди идентични по форми и функцији, мада је у многим случајевима еволуирала асиметрија, тако да постоје два различита типа гамета. Спајањем гамета у процесу полног размножавања стварају се нови организми. Одређивање пола код организама може бити генетички детерминисано, средински детерминисано, или могу да учествују оба фактора. Врс ...

                                               

Radikal (hemija)

Radikali su atomi, molekuli, ili joni sa nesparenim elektronima u spoljašnjoj ljuski. Slobodni radikali mogu da budu pozitivni, negativni, ili bez naelektrisanja. Nespareni elektroni daju radikalima hemijsku reaktivnost. Smatra se da su slobodni radikali u telu jedan od uzroka degenerativnih bolesti, starenja i kancera. Slobodni radikali su značajni za sagorevanje, atmosfersku hemiju, polimerizaciju, hemiju plazme, biohemiju, i mnoge druge hemijske procese. U hemijskoj biologiji, superoksid i azot-monoksid regulišu mnoštvo procesa, kao što je kontrola vaskularnog tona. Radikali mogu da bud ...

                                               

Раст

Раст је постепено повећање масе тела и једно је од одлика живих бића. Процес који је најсличнији растењу је развиће. Наука која проучава растење је ауксологија.

                                               

Слободни радикали

Слободни радикали су нестабилни молекули, или јони велике реактивности, који у организму ступају у хемијске реакције са деловима ћелије при чему доводе до биохемијских, структурних и функционалних поремећаја. У нормалном молекулу, језгро је окружено паром негативно наелектрисаних електрона. Уклањањем једног електронa из пара, процесом који се зове оксидација, молекул постаје нестабилан и деструктиван који напада суседне биомолекуле у средини у којој се нађе, тако да његовим деловањем долази до стварања нових слободних радикала - ланчаном реакцијом. Слободни радикали могу да буду позитивни, ...

                                               

Biohemijska kaskada

Biohemijska kaskada je serija hemijskih reakcija u kojima se produkti jedne reakcije konzumiraju u sledećoj reakciji. Postoji nekoliko važnih biohemijskih kaskadnih reakcija u biohemiji, što obuhvata enzimske kaskade, kao što su koagulaciona kaskada i sistem komplementa. Kaskade prenos signala koje ultimatno omogućavaju električnim potencijalima da prenose kroz nerve do mozga, gde se oni interpretiraju kao signali u procesima kao što su vid i miris.

                                               

Spavanje

Spavanje je prirodno, periodično i fiziološki reverzibilno stanje umanjene budnosti, koje karakterišu smanjena percepcija i reagovanje na spoljašnje draži. Ono je praćeno kompleksnim bihevioralnim i biološkim procesima. Može se definisati i kao nesvesno stanje iz koga se osoba može probuditi senzornim ili drugim dražima, i u tom smislu se razlikuje od kome, koja je takode nesvesno stanje, ali se iz nje na ovaj način ne može probuditi. Spavanje je univerzalni oblik ponašanja koji se javlja kod svih životinjskih vrsta, od insekata do sisara. Iako spavanje već vekovima fascinira ljude i predm ...

                                               

Treći pol

Treći pol predstavlja institucionalizovanu kategoriju roda u kojoj odredene osobe, ponekad ili uvek, prevazilaze okvire muškaraca i žena u nekom društvu. U drugoj polovini XX veka antropolozi započinju trend istraživanja trećeg pola problematizujući binarne sisteme zasnovane na modelu dva pola. Subverzivna moć trećeg pola je predmet istraživanja i drugih disciplina poput sociologije, psihologije, biologije, medicine itd. Tokom osamdesetih i devedesetih godina XX veka aktivisti i borci za ljudska prava preuzeli su antropološke ideje kritikujući binarne sisteme u cilju proširenja rodnih gran ...

Users also searched:

...
...
...