Back

ⓘ Животни процеси
                                               

Респирација

Дисање је биолошки термин којим се означавају сви процеси потрошње кисеоника и стварања угљеник-оксида у аеробним организмима, који за циљ имају стварање особађање енергије потребне у животним процесима. Респирација је акт дисанја који обухвата инспиријум и експиријум.

                                               

Животни циљ

Животни циљ је у индивидуалној психологији, један од кључних појмова. Тумачи се као свесни или несвесни циљ према којем су усмерени сви психички процеси једне личности. Адлер сматра да на личност много више утиче очекивање будућности и замишљање остварења њеног животног циља, него догађаји који су се збили у прошлости. Животни циљ обезбеђује јединство, интегритет, јединственост и индивидуалност особе.

                                               

Зоологија

Зоологија је биолошка дисциплина која се бави проучавањем животиња, односно, обликом и грађом тела, животним активностима, развојем и пореклом, наследним одликама, односима са околином, распрострањеношћу и понашањем животиња. Систематику животиња погледај под систематика животињског царства.

                                               

Еколошки фактори

Еколошки фактори су комплекс фактора спољашње средине који делују на жива бића на оном месту на коме живе. Ти утицаји долазе од живе и неживе природе у околини која окружује биљке и животиње па се називају и спољашњи фактори.

                                               

Nauka o životnoj sredini

Nauka o životnoj sredini je interdisciplinarno akademsko polje koje integriše fizičke, biološke i informacione nauke, i atmosferske nauke radi izučavanja životne sredine i rešavanja problema iste. Nauka o životnoj sredini je nastala iz polja prirodne istorije i medicine tokom perioda prosvetiteljstva. U današnje vreme ona pruža jedan integrisani, kvantitativni, i interdisciplinarni pristup izučavanja sistema životne sredine. Srodne oblasti su studije zaštite životne sredine i inženjerstvo zaštite životne sredine. Studije zaštite životne sredine inkorporiraju u znatnoj meri društvene nauke ...

                                               

Животни циклус ћелије

Животни циклус ћелије је живот ћелије између две деобе, при чему је једна деоба укључена у циклус. Према томе ћелијски циклус се састоји од две фазе – фазе деобе и интерфазе. Интерфаза обухвата период у току кога се ћелија припрема за деобу. Пре деобе ћелија мора да удвостручи своју масу, да би све своје делове подједнако поделила између кћерки-ћелија. Фаза деобе код еукариотских ћелија обухвата поделу једра и поделу цитоплазме и њених органела. Ћелијски циклус има различито време трајања код различитих ћелија. Сви организми се састоје од ћелија које се умножавају деобом. Одрасла особа има ...