Back

ⓘ Биологија
                                               

Фундаментална космичка биологија

Фундаментална космичка биологија је НАСА-ин програм који окупља научнике са универзитета широм Света у НАСА - центаре за проучавање основних биолошких процеса на земљи и у току космичких летова. Програм је заснован на мултидисциплинарном приступу истраживањим у области космичке биологије и космичке медицине. Научници окупљени у овај програм не проучавају само утицаје космичке средине на основне биолошке процесе у организму човека и других биолошких бића већ се баве истраживањем могућности ванземаљског живота, у дужем временском периоду. Такође објекат истраживања, у оквиру програма, су жив ...

                                               

Породица (биологија)

У биологији, породица је једна од таксономских категорија у хијерархијској класификацији организама. Налази се између реда и рода. У зоологији постоји конвенција да се научни називи породица завршавају на -idae. За разлику од зоологије у ботаници имена породица се завршавају на -aceae. Непосредно изнад породице налази се натпородица лат. Superfamilia, а испод ње је потпородица лат. Subfamilia. У зоологији постоји и посебан ниво група-породица. Имена породица често се изводе из имена нарочито познатог рода те породице, али и из морфолошких особина одређене породице. Овај термин је 1689. год ...

                                               

Рачунска биологија

Рачунска биологија укључује развој и примену података аналитичких и теоријских метода, математичко моделирање и рачунарске технике симулације у проучавању биолошких, система понашања, и друштвених система. Поље је широко дефинисано и укључује основе информатике, примењене математике, анимације, статистике, биохемије, хемије, биофизике, молекуларне биологије, генетике, геномике, екологије, еволуције, анатомије, неуронауке, и визуализације. Рачунска биологија се разликује од биолошког рачунања, које је поље информатике и рачунарског инжењерства, користи се биоинженерством и биологијом за изг ...

                                               

Метаморфоза (биологија)

Метаморфоза код животиња обухвата промене у организацији читавог организма којима од ларве настаје одрасли организам. регулисана је хормонима. У току метаморфозе долази до: образовања нових органа који функционишу код адулта, а ларве их нису поседовале; промене којима се образују овакви органи називају се прогресивним; редукције или потпуног губљења органа који су били неопходни ларви, а непотребни адулту нпр. нестаје реп пуноглавца па су одрасле жабе без њега; промене којима се то дешава називају се регресивним; промене на органима који функционишу како код ларви тако и код адулта. Метамо ...

                                               

Цитологија

Цитологија или биологија ћелије је биолошка дисциплина која за циљ има проучавање и разумевање ћелија. Овакво проучавање се одвија на микроскопском и молекуларном нивоу и подразумева физичке особине ћелије, животни циклус, ћелијску деобу, физиологију и комуникацију једне ћелије са другом.

                                               

Фауна

Фауна је назив за целокупан животињски свет једног подручја или читаве Земље. Овако широко посматране, фауне се могу сврстати по различитим критеријумима: систематски нпр. фауна птица, фауна кишних глиста; територијално физичко географски: нпр. фауна Крита; политичко-административно: фауна Србије; временски нпр. фауна Мезозоика; станишно нпр. фауна плавних ливада; утилитарно нпр. фауна штеточина, фауна ловне дивљачи. Фауна у ужем смислу означава историјски и коеволуционо узрокован састав животињских заједница одређене територије или акваторије. Фауна је такође и назив за издање у коме је п ...

                                               

Портал: Биологија

                                               

Адамова јабучица

Адамова јабучица означава спољашње испупчење штитасте хрскавице гркљана, односну "избочену" хрскавицу у грлу на улазу у душник. Латински назив је potut Adami што дословно значи Адамова јабука. Разлог због којег је јабучица која нам поиграва под грлом повезана са именом праоца Адама се скрива у библијској причи о Адаму и Еви. Према причи, након што је Бог створио Адама, а затим и Еденски врт, препун разноврсних стабала, како би Адам у њему уживао, Бог је изнио само једну забрану. Дозволио је Адаму да једе са сваког стабла осим са стабла познавања добра и зла. Уколико убере плод са тог стабл ...

                                               

Адаптабилност

Адаптабилност је способност адаптације или прилагодљивост живих организама, што доводи до повећавања шанси за одржавање живота и продужење врсте у конкретној средини.

                                               

Адвентивни орган

Адвентивни орган је орган развијен из било ког биљног дела, осим оног из кога се нормално развија онтогенезом. Адвентивни коренови су сви они који нису настали из радикуле, односно корена ембриона и његових бочних коренова. Адвентивни пупољци су сви они који нису развијени из вршног, бочних или успаваних пупољака на стаблу. Повреде могу да индукују развој адвентивних органа. Повређено стабло формира калус, а из њега се формирају адвентивни пупољци, односно изданци. Делови стабла, или лист код неких зељастих биљака, који се називају резнице стабла и листа пободене у одговарајући супстрат са ...