Back

ⓘ Акцепт
Акцепт
                                     

ⓘ Акцепт

Акцепт представља изјаву лица на које се вуче мјеница, да ће у року доспећа мјенице на наплату исплатити мјенични дуг у цјелини или дјелимично. Име акцептанта се налази на лицу мјенице. Прије саме наплате мјеничног дуга ималац мјенице подноси је акцептанту на акцептирање, тј. потребно је да акцептант на лицу мјенице напише "прихватам" или "признајем" и да се потпише. Ово је битно зато што, неријетко, мјеницу издаје један правни субјекат, а други правни субјекат измирује обавезу из те мјенице.

                                     
  • доноситеља. Индосамент на трасата вреди као признаница о исплати. Изјава о акцепту која би се ставила на чек, нема чековно - правног учинка. Исплата чека се

Users also searched:

...