Back

ⓘ Дистална тубула
Дистална тубула
                                     

ⓘ Дистална тубула

Дистална увојит тубула је делимично одговорна за регулацију калијума, натријума, калцијума, и pH. Она је примарно место за регулацију калцујума посредством бубрежних хормона.

На њиховој апикалној површини луменској страни, DCT ћелије садрже на тиазиди сензитивне Na-Cl котранспортере и пермеабилне су за Cа, путем ТРПВ5 канала. На базолатералној површини крв присутна је АТП зависна Na/K антипортна пумпа, секундарни активни На / Cа транспортер - антипортер, и АТП зависни Ца транспортер. Базолатерална АТП зависна Nа/К пумпа производи градијент који омогућава апсорпцију На са апикалне површине путем Na/Cl синпортера и поновно преузимање Ца у крв посредством Na/Cа базолатералног антипортера.

                                     

1. Спољашње везе

 • Boston University Histology Learning System: 16007loa
 • Fiziologija na MCG 7/7ch03/7ch03p18
 • Fiziologija na MCG 7/7ch07/7ch07p14
 • Boston University Histology Learning System: 16004loa
                                     
 • Проксимална тубула је порција система канала бубрежних нефрона који воде од Бауманове капсуле до Хенлове петље. Најпрепознатљивија карактеристика проксималне
 • koji se deli u tanku i debelu uzlaznu granu takode je poznata kao distalna prava tubula Uzlazni deo Henleove petlje je direktni nastavak silaznog dela
 • se nalazi izmedu vaskularnog pola renalne korpuskule i povratne distalne savijene tubule istog nefrona. Ta lokacija je kritična za njegovu funkciju u regulaciji
 • Примитивни урин се креће кроз систем цевчица проксимална тубула Xелнина петља, дистална тубула где је обогаћена различитим минералним и биолоским састојцима
 • коначна мокраћа. Састоји се од проксималног изувијаног тубула Хенлеове петље и дисталног изувијаног тубула Иако сви нефрони имају исту структуру, они се деле
 • Trihlormetiazid funkcioniše kao inhibitor Na Cl - ion re apsorpcije iz distalnih tubula bubrega. Dodatno, trihlormetiazid povećava izlučivanje kalijuma. Misli
 • стимулишу ћелије макуле денса. Ћелије макуле денса налазе се у дисталном завојитом тубулу и стимулишу јукстагломеруларне ћелије да ослобађају ренин када
 • filtriranog natrijuma. Inhibirajući reapsorpciju natrijuma u distalnim bubrežnim tubulima hidrohlorotiazid povećava izlučivanje natrijuma i vode. Takode
 • гломеруларном филтрацијом у проксимални тубул бубрега где се 75 његове количине реапсорбује на нивоу проксималних тубула бубрега Цитрат се секретује као
 • hiperaldosteronizma Sam spironolakton je slab diuretik jer deluje na distalni nefron tubule za prikupljanje gde se zapremina urina može samo neznatno promeniti
 • реапсорбује јоне натријума и хлорида из тубуларног флуида у ћелије дисталне тубуле нефрона. Он је члан SLC12 котранспортерске фамилије, електронеутралних