Back

ⓘ Темишварско-крашовски округ
Темишварско-крашовски округ
                                     

ⓘ Темишварско-крашовски округ

Темишварско-крашовски округ је био један од три округа Војводства Србије и Тамишког Баната између 1849. и 1852. године.

                                     

1. Историја

Војводство Србија и Тамишки Банат формирано је 1849. године и првобитно је подељено на три округа: Темишварско-крашовски, Бачко-торонталски и Сремски. Темишварско-крашовски округ је укључивао подручја бивших жупанија Тамишке и Крашовске, изузев Вршачког среза бивше Тамишке жупаније, који је припао Бачко-торонталском округу. Године 1853. је Војводство Србија и Тамишки Банат подељено на пет округа, а подручје Темишварско-крашовског округа је подељено на Темишварски и Лугошки округ.

                                     

2. Географија

Темишварско-крашовски округ је укључивао централне, северне и источне делове Баната. Граничио се са Бачко-торонталским округом на западу, аустријском Војном крајином на југу и југоистоку, аустријском Трансилванијом на североистоку и аустријском Краљевином Угарском на северу.

                                     
  • Чанад - Арад - Торонтал, док је у оквиру Румуније постојао Тамишко - Торонталски округ 1919 - 1950. Део жупаније који је након Првог светског рата припао Краљевини
  • Вршац у ствари Ершомљо, Феликс Милекер је насеље Podwersa Poduersa у Крашовској жупанији идентификовао са Вршцем, односно вршачким подграђем. Он је сматрао
  • постојала су два Сентмиклоша, други је био Zenthmyklos et alias Zenthmykos, у крашовском комитату. При крају турске владавине постојала су исто тако два насеља
  • fl. a ponte fluvi Гребенац се први пут помиње 1341. Тада је припадао крашовском комитату. 27 јуна 1390. боравио краљ Сигисмунд у војничком табору крај
  • Османлије су укинуле дотадашњу жупанију и успоставиле Сегедински санџак и Темишварски пашалук на овом простору. Хабзбуршко царство преотело је простор Чонградске
  • велики пренумерантски пункт. Чинили су га следећи читаоци: Јован Папхази Крашовске жупаније солга биров, Григорије Миланковић адвокат, Атанасије Јанковић

Users also searched:

...