Back

ⓘ Војнообавештајна агенција
Војнообавештајна агенција
                                     

ⓘ Војнообавештајна агенција

Војнообавештајна агенција, као орган управе у саставу Министарства одбране Републике Србије, обавља послове безбедности значајне за одбрану који су одређени законом којим се уређују војне службе безбедности и другим законима.

                                     

1. Надлежности

Војнообавештајна агенција ВОА је надлежна за обављање обавештајних послова од значаја за одбрану који се односе на прикупљање, анализу, процену, заштиту и достављање података и информација о потенцијалним и реалним опасностима, активностима, плановима или намерама страних држава и њихових оружаних снага, међународних организација, група и појединаца.

У оквиру својих надлежности ВОА обавља следеће задатке:

 • организује безбедносну заштиту објеката Министарства одбране и Војске Србије у иностранству и лица која су од стране Министарства одбране и Војске Србије службено упућена у иностранство;
 • организује обуку припадника Војнообавештајне агенције, организује специјалистичке курсеве, врши истраживања, формира архиве и објављује сопствена издања;
 • прикупља и проверава податке и информације, обрађује их, анализира, процењује и доставља надлежним органима;
 • чува прикупљене податке и информације у складу са законом, подзаконским актима и штити их од неовлашћеног откривања, давања, коришћења, губитка или уништавања;
 • планира, организује и спроводи унутрашњу контролу рада припадника ВОА;
 • сарађује и размењује информације и податке са службама, организацијама и инсти туцијама Републике Србије које се баве безбедносно-обавештајним пословима, као и са службама других земаља и организација у складу са утврђеном безбедносно-обавештајном политиком, међународним уговорима и преузетим обавезама;
 • штити опрему и средства која користи у раду од неовлашћеног приступа;
 • захтева од надлежних служби безбедности безбедносне провере правних и физичких лица када је то неопходно за обављање послова из надлежности ВОА утврђених овим законом;
 • планира, организује и спроводи безбедносну заштиту својих активности, лица, објеката и докумената;
 • планира опремање и врши набавку ствари за своје потребе и обавља и све друге послове из своје надлежности.
 • прибавља, развија и користи информационе системе, системе веза и системе за пренос података, као и средства за заштиту информација;
                                     

2. Функције

Војнообавештајна агенција обавља следеће функције:

Обавештајно-оперативну функцију

Обавештајно-оперативна функција ВОА обавља у војнообавештајним центрима ВОА.

Дипломатску функцију у области одбране.

Дипломатска функција у области одбране ВОА извршава у изасланствима одбране, у складу са законима и Бечком конвенцијом о дипломатским односима.

Обавештајно-извиђачка функција

У систему одбране постоји и обавештајно-извиђачка функција као подфункција, која се реализује преко Управе за обавештајно-извиђачке послове Ј-2 Генералштаба Војске Србије.