Back

ⓘ Категорија:Културна антропологија
                                               

Етиологија

Етиологија је учење о пореклу и узроцима. Реч етиологија потиче од две грчке речи: етиа и логија које заједно чине реч етиологија, која дословно има значење "дати разлога, повода". Реч се најчешће користи у медицини и психологији где се односи на чиниоце и механизме настанка неких физичких или менталних болести или поремећаја у понашању. У клиничкој психологији и психијатрији, израз се односи на конституционалне, урођене и спољашње, социјалне чиниоце настанка менталних поремећаја, душевних болести и сексуалних девијација. Користи се још и у филозофији, физици, теологији и билогији да укаже ...

                                               

Културни релативизам

Културни релативизам представља идеју да човекова веровања, вредности и навике треба разумети на основу културе те особе, а не да се пресуђује према критеријима другог. Основан је као аксиома у антрополошким истраживањима Франца Боаса у првим деценијама 20. века, а касније су га популаризовали његови студенти. Боас је идеју артикулисао први пут 1887. године,цивилизација није нешто апсолутно, али је релативно, и наше идеје и концепције су истините само онолико колико наша цивилизација". Међутим, Боас није дефинисао термин. Прву употребу овог израза записао је филозоф Ален Лирој Лок у Оксфор ...

                                               

Номад

Номад члан је заједнице људи који живе на различитим локацијама, мигрирају из једног места у друго. Номади се на разне начине вежу са својом околином, па могу да се разликују ловци-сакупљачи, пастирски номади или "модерни” перипатетички номади. Године 1995, процењено је да постоји 30 - 40 милиона номада на свету. Номадски лов и сакупљање, укључујући сезонски доступне дивље биљке и игре, вероватно је најстарији метод људског преживљавања. Пастири себи одгајају стада те их користе за лични превоз и/или превозе њима своје потрепштине, при чему најчешће напуштају један пашњак пре него што исти ...

                                               

Племена Црне Горе

Племена су настала удруживањем породица које имају заједничко поријекло или претке. По народном схватању, племе је заједница неког становништва које је потекло од једне породице или од једног лица. На овој основи у народу су настала предања о родоначелницима разних племена у Старој Црној Гори и Старој Херцеговини. На заснованост оваквих схватања указују и патронимички називи племена.

                                               

Политичка антропологија

Политичка антропологија је област социо-културне антропологије која разматра човек у облику хомо политикуса и настоји да установи које су то особине заједничке свим политичким уређењима. Она се усмерава ка анализи и описивању политичких система својствених "примитивним" или архаичним друштвима. Тако схваћена, она представља тек недавно одвојену дисциплину. Политичка антропологија се намеће као начин препознавања и упознавања политичког егзотизма, "других" политичких облика. Она је инструмент откривања и проучавања различитих институција и начина понашања којима се обезбеђује владавина над ...

                                               

Regionalne studije

Regionalne studije interdisciplinarna su polja istraživanja i stipendija koje se odnose na odredene geografske, nacionalne/savezne ili kulturne regije. Termin postoji pre svega kao opšti opis onoga što su u praksi nauke mnoštva heterogenih polja istraživanja, koje obuhvataju društvene i humanističke nauke. Tipični studijski programi ovog područje uključuju medunarodne odnose, strateške studije, istoriju, političke nauke, političku ekonomiju, studije kulture, jezike, geografiju, književnost i druge srodne discipline. Za razliku od studija kulture, proučavanja područja često uključuju dijasp ...

                                     

ⓘ Културна антропологија

 • Културна антропологија је дисциплина унутар антропологије чији је предмет културна и друштвена средина људи и њен утицај на човеково понашање и мишљење
 • Детаљније: Културна антропологија Културна антропологија је позната и као социјална антропологија претежно у Великој Британији или социо - културна антропологија
 • разликује од културне антропологије У Сједињеним америчким државама, социјална антропологија је обично обухваћена културном антропологијом или под релативно
 • Политичка антропологија је област социо - културне антропологије која разматра човек у облику хомо политикуса homo politicus и настоји да установи које
 • Медицинска антропологија и или антропологија здравља и болести једна је од научних дисциплина антропологије која се бави изучавањем промена како у биомедицинским
 • Књижевна антропологија је област антропологије и науке о књижевности која има за циљ анализу и разумевање књижевних текстова у широј, културној перспективи
 • посебна права одређеним групама: Малезији, Мексику, Индонезији и Колумбији. Културна револуција Етноцентризам Морални релативизам Мултикултуризам Политичка
 • термина за излазак и залазак Сунца. Антрополошка лингвистика Лингвистичка антропологија Демолингвистика Ferraro, Gary 2006 Cultural Anthropology: An Applied
 • Интердисциплинарне студије. Уже области истраживања су му физичка антропологија археологија и културна антропологија средњег века. Као археолог и физички антрополог радио
 • Економска антропологија је област антропологије која настоји да објасни однос људског понашања и економије у најширем историјском, географском и културном контексту
 • лексикографија дијалектологија, географија, топографија, културна антропологија етнографија и културна историја. Косово и Метохија Елезовић, Глигорије 1932