Back

ⓘ CBD-DMH
CBD-DMH
                                     

ⓘ CBD-DMH

Kanabidiol-dimetilheptil je sintetički homolog kanabidiola u kome je pentilni lanac zamenjen dimetilheptilnim lancom. Poznato je nekoliko izomera ovog jedinjenja. Izomer koji je najčešće korišćen u istraživanjima je -CBD-DMH. On ima istu stereohemiju kao i prirodni kanabidiol, ali 1.1-dimetilheptilni bočni lanac. Ovo jedinjenje nije psihoaktivno i deluje prvenstveno kao anandamidni inhibitor preuzimanja. Ono je potentnije od kanabidiola kao antikonvulsant i ima aproksimativno istu potentnost kao antiinflamatorno sredstvo. Neočekivano je utvrdeno da veštački enantiomer -CBD-DMH, koji ima reverznu stereohemiju od kanabidiola, direktno deluje kao agonist kanabinoidnog receptora sa K i od 17.4nM na CB 1 i 211nM na CB 2, i proizvodi tipične kanabinoidne efekte u studijama na životinjama.

Još jedno blisko srodno jedinjenje je poznato. Ono ima dvostruku vezu u cikloheksenskom prstenu pomerenu na 1.6-poziciju umesto 2.3-pozicije i.e. analogno je sintetičkim THC analozima, poput paraheksila. Kod tog jedinjenja je izopropenilna grupa zasićena do izopropilne, i ono ima 1.2-dimetilheptilni bočni lanac. Ovo jedinjenje je sintetisano Birčovom redukcijom iz 1.2-dimetilheptilnog analoga kanabidiola. Ono isto tako proizvodi potentne kanabinoidima slične efekte kod životinja, ali ima tri hiralna centra i sastoji se od smeše osam stereoizomera, koji nisu pojedinačno izučavanji, te nije poznato koji su enantiomeri aktivni.

                                     
  • Molekulska formula C25H38O2 se može odnositi na: Dimetilheptilpiran JWH - 051 CBD - DMH

Users also searched:

...