Back

ⓘ Српска академија наука и уметности
Српска академија наука и уметности
                                     

ⓘ Српска академија наука и уметности

Српска академија наука и уметности је највиша научна и уметничка установа у Србији. Званичан дан оснивања Академије је 19. новембар 1841. године.

Називала се Краљевско српска академија од 1886. потом Српска краљевска академија до 1947, када је преименована у Српску академију наука. Касније, законом из 1960, она је променила назив у Српску академију наука и уметности.

                                     

1. Установљавање

Академија је установљена законом од 1. новембра 1886. који је скупштина изгласала, а краљ Милан Обреновић обнародовао у Нишу. Овај закон се звао Основни закон Краљевско-српске академије и њиме је било одређено да прве академике бира краљ, да затим академици даље сами бирају нове чланове. Задатак академије је био "да науку обрађује и унапређује; да поставља и одржава здраве основе научноме суду; да обелодањује и изазива истраживања научна у природи, друштву и историјским споменицима; да потпомаже удомаћивање и развитак виших уметности; да удруженом снагом за напредак просвете извршава оно, за шта је посебна снага недовољна".

Прве академике, њих 16, именовао је краљ Милан 5. априла 1887. године. Тада су постојала 4 одељења Академије, или како се то звало "стручне академије", и свака је на почетку добила по 4 редовна члана. Били су то:

Академија природних наука

 • Димитрије Нешић
 • Јован Жујовић
 • Јосиф Панчић
 • Љубомир Клерић

Академија философских наука

 • Светислав Вуловић
 • Стојан Новаковић
 • Светомир Николајевић
 • Милан Кујунџић Абердар

Академија друштвених наука

 • Чедомиљ Мијатовић
 • Милан Ђ. Милићевић
 • Љубомир Ковачевић
 • Панта Срећковић

Академија уметности

 • Матија Бан
 • Михаило Валтровић
 • Даворин Јенко
 • Љубомир Ненадовић

Први председник био је Јосиф Панчић, а секретар Јован Жујовић.

Број дописних чланова био је двапут већи од броја редовних чланова. Све чланове бирала је сама Академија на основу обима рада и по исправности, самосталности и савесности у раду. Законом о оснивању Српске краљевске академије под њену управу потпала је Народна Библиотека и Музеј српских земаља. Од 22/1 1901. године Српска краљевска академија водила само надзор над Библиотеком, и од ње и управе Музеја добива годишњи извештај. Први председник Српске краљевске академије на три године био је Јосиф Панчић, а после њега Чедомиљ Мијатовић, М. Ђ. Милићевић, Јован Мишковић, Ђорђе Нешић, Јован Ристић, Сима Лозанић, Стојан Новаковић, Јован Жујовић, Јован Цвијић.

Српска краљевска академија спојила се 1892. године са Српским ученим друштвом према решењу министра Просвете од 9/4 1891. и добила је доста велики архив старих докумената и доста велику библиотеку. У Академији је 1893. године основан лексикографски одсек рад на" Речнику "и етнографски одсек рад на испитивању српских села. Поред тога, главни рад С. К. А. Н. састојао се у научном раду њених чланова и у раду на издавању њихових и других научних списа. У томе смислу С. К. А. Н. издавала је:

 • б) II разред: расправе из филозофских, језичких, правних и историјских наука;
 • а) I разред: садржи расправе из природних и математичких наука;
 • 1. Глас Српске краљевске академије
 • ц) Обичаје народа српскога,
 • д) Српске народне игре,
 • а) Разну етнографску грађу,
 • 2. Споменик I и II разред;
 • б) Насеља српских земаља,
 • е) Српска народна јела и пића;
 • 3. Српски Етнографски Зборник, који садржи
 • 4. Зборник за историју, језик и књижевност српског народа
 • I. одељење: Споменици на српском језику;
 • II. одељење: Споменици на туђим језицима);
 • 6. Посебна издања.
 • 5. Дијалектолошки Зборник;
                                     

2. Претходници академије

Није Српска краљевска академија била прва установа такве врсте код Срба. Њени директни претходници били су Друштво српске словесности и Српско учено друштво. Друштво српске словесности је основано 31. маја 1842. и постојало је све до 27. јануара 1864. када га је кнез Михаило Обреновић укинуо својим указом. Затим је 29. јула 1864. установљено Српско учено друштво које је у ствари било обновљено Друштво српске словесности, сви чланови ДСС су могли писмено да се изјасне министру да се прихватају чланства у СУД.

Слична судбина је задесила и Српско учено друштво, због сукоба са министром просвете његов рад је суспендован 13. маја 1886. године. Законом од 1. новембра 1886. оснива се Српска краљевска академија којој припадају библиотека, архиве, збирке и имање СУД. Настали су сукоби, па се Друштво поново отвара 25. јула 1887. Спор је решен предлогом министра просвете да се они споје и то је учињено 1892. Тада је 8 чланова СУД изабрано за редовне чланове СКА, а сви остали за почасне.

                                     

3. Историја развоја

После пуних 60 година под тим именом Српска краљевска академија мења име законом од 30. јуна 1947. Пошто је промењено државно уређење и није више владао краљ, академија је једноставно названа Српска академија наука. Овим законом промењена је и структура академије, тако да уместо 4 стручне академије постоје одељења којих је било 6:

 • медицинских наука,
 • техничких наука,
 • друштвених наука и
 • природно-математичких наука,
 • ликовне и музичке уметности.
 • литературе и језика касније: језика и књижевности,

Од 1998. Академија има 8 одељења јер се одељење природно-математичких наука поделило на два одељења: одељење за математику, физику и гео-науке и одељење хемијских и биолошких наука, а пре тога се одељење друштвених наука поделило такође на два дела, један део је задржао исти назив а други се зове одељење историјских наука.

                                     

4. Зграда САНУ

Академија је од 1909. до 1952. била смештена у Бранковој улици број 15. Ова зграда је, нажалост, срушена 1963. године. После тога Академија је премештена у Кнез Михаилову 35, у велелепну грађевину у центру града, где се и сада налази.

Здање Српске академије наука и уметности САНУ, највише научне институције у Србији, већ скоро један век краси Улицу кнеза Михаила уносећи дух француског декоративизма и сецесије у београдску архитектуру. Скице, предлози и пројекти за подизање ове велелепне палате стварани су од првих дана њеног оснивања 1886. године, међутим у своје здање се уселила тек 1952. године.

Одмах по оснивању Академије, 1886. године, разматрано је подизање зграде на плацу на репрезентативној локацији у Кнез Михаиловој улици, коју је Кнез Михаило Обреновић III поклонио на просветне цељи. С обзиром на то да сем плаца Српска краљевска академија СКА није имала других финансијских средстава у првом тренутку помишљало се на подизање привремене приземне зграде док се не стекну услови за градњу репрезентативног објекта у ком је требало да буду смештене још две важне националне институције: Музеј српске земље и Народна библиотека. У наредним годинама СКА је разматрала разне начине формирања фондова и стицања финансијских средстава за подизање своје зграде. Заједнички фонд СКА, Народне библиотеке и Музеја Српске земље формиран је 1896. године Краљевим указом, тако да је са почетним капиталом и сопственим плацем Академија могла да приступи решавању питања изградње. За израду идејног пројекта ангажован је 1900. године афирмисани архитекта домаћег градитељства Константин Јовановић. Био је ово први у низу пројеката који је остао нереализован: од молбе еминентним архитектама Андри Стевановићу, Николи Несторовићу, Милану Капетановићу и Драгутину Ђорђевићу, да израде идејне скице, преко неуспелог расписа јавног конкурса, до покушаја формирања пројекта по узору на здање Југославенске академије знаности и умјетности из Загреба и нових пројеката архитекте Константина Јовановића. Истовремено са настојањима да се добије адекватан пројекат, променљивог карактера била је и заинтересованост три институције за подизање заједничке зграде. Решавајући питање сталног смештаја, 1908. године СКА је добила простор на коришћење у згради задужбине Симе Игуманова у Бранковој бр. 15.

Након више од две деценије настојања да добије своју зграду, крајем 1910. године Председништво СКА је одлучило да се израда пројекта повери Драгутину Ђорђевићу и Андри Стевановићу. Камен темељац је положио 27. марта 1914. године Престолонаследник Александар Карађорђевић у присуству академика и министара грађевине и просвете. Извођење радова је поверено фирми Матије Блеха, док је фасадну пластику и скулпторални програм изводило предузеће Јунгман и Сунко. Међутим, изградњу је прекинуо почетак Првог светског рата. Објекат је завршен 1924. године, али због великих издатака за градњу, СКА се није уселила у своје ново здање већ је цео објекат дат у закуп.

Сматрајући да би пројекат здања СКА требало да транспонује напредне идеје, архитекте Стевановић и Ђорђевић су остварили пројекат који се по свом просторно функционалном склопу није ослањао на своје претходнике. Палата великих димензија, која заузима целу површину парцеле, пројектована је са становима и дућанима за издавање и пасажима богато орнаментисаним сецесијском декорацијом. При решавању фасада аутори нису напустили у потпуности академске моделе пројектовања, већ су једну симетричну, троделну поделу фасадног платна модернизовали увођењем заобљених углова додатно наглашених испуштеним полукружним еркерима. Увођењем cецесијских елемената у виду троделних прозора, арабескне секундарне пластике, модерно дизајнираних детаља излога у приземљу и прозора на мезанину, уз елементе француског декоративизма остварили су раскошни фасадни програм. Архитектонска пластика у виду флоралних арабески, гирланди и сецесијских маски, на атици је добила нову димензију у виду пуне скулптуре симболичког значења. У осовини главне фасаде као централни мотив атике налази се скулпторална група Богиња Ника која овенчава трговину и индустрију, док су на угловима централног ризалита постављене готово исте скулпторалне групе Жена са децом, од којих једна женска фигура држи у руци луч а друга голуба. Шест истих група дечијих фигура постављено је на атикама изнад углова зграде као и дуж бочних фасада, формирајући један од најбогатијих скулпторалних програма београдске архитектуре пре Првог светског рата.

Крај Другог светског рата СКА је дочекала у изнајмљеној згради у Бранковој улици. Одмах по завршетку рата, Закон о Српској академији наука 1947. године је донео извесне промене у њеној структури, када је уместо стручних академија формирано шест одељења и известан број института. Са проширеним обимом деловања, потребни просторни капацитети су се знатно повећали, те је примарни задатак била пренамена целокупне зграде у Кнез Михаиловој улици у канцеларијски простор, што је подразумевало обимну адаптацију. Израда пројекта је поверена архитекти Григорију Самојлову, који је заједно са архитектом Ђорђем Смиљанићем извео трансформацију унутрашњег склопа зграде, истовремено остварујући један од својих најзначајнијих пројеката ентеријера. Самојлов је показао изузетно умеће преобликујући постојећи објекат у готово компактни академски склоп са централним атријумом, формирао је двотрактни канцеларијски систем, укинуо пасаже у потпуности, осим централног који је делимично препројектован у главни приступни ходник, док је приземље задржало комерцијални карактер. Формирање улаза из Кнез Михаилове и препројектовање приступа сали за заседање допринело је остваривању репрезентативних простора. У складу са новим концептом, Самојлов је пројектовао ентеријер у духу модернизованог академизма са пречишћеним геометризованим декоративним репертоаром. Истовремено је адаптирана свечана сала, која је добила галерију и у лучним нишама две слике на платну "Наука" Петра Лубарде и "Уметност" Мила Милуновића. У склопу адаптације изведене су и одређене интервенције на самој фасади: уклоњена је стаклена маркиза изнад мезанина, промењени су прозори мезанина и отвори излога у приземљу, реконструисана је декоративна купола са које је уклоњено круниште и сви декоративни елементи.

Зграда је свечано отворена 24. фебруара 1952. године, када се Академија коначно и трајно усељава у своју палату. Самојлов је 1967. године урадио и пројекат адаптације галерије на углу улица Кнез Михаилове и Вука Караџића. Одлично компоновани ентеријер оставио је простор за додатно оплемењивање током наредних година, тако да су га до данашњих дана обогаћивали наши еминентни уметници. Стаклене отворе завршне визуре улазног ходника заменили су витражи изведени 2000. године по нацрту Бранка Миљуша, док су по нацртима академика Младена Србиновића 2005. године изведени витражи на прозорима у свечаној сали и у фоајеу испред сале.

Српска академије наука и уметности, као најзначајнија научна институција у Србији, дала је највиши допринос унапређењу научне мисли, окупљајући у своје редове многа истакнута имена српске, југословенске и светске науке и уметничког стваралаштва. Њена палата, подигнута на једној од најрепрезентативнијих локација београдског урбаног простора, својом архитектуром скоро пуни век чини неизоставни део вредновања не само локалног већ и националног градитељског наслеђа. Узимајући у обзир неоспорне вредности и значај, 1992. године је утврђена за споменик културе.                                     

5.1. Под окриљем САНУ Институти САНУ

Под окриљем САНУ делују институти:

 • Музиколошки институт САНУ.
 • Географски институт Јован Цвијић САНУ
 • Етнографски институт САНУ
 • Институт за српски језик САНУ
 • Балканолошки институт САНУ
 • Математички институт САНУ
 • Институт техничких наука САНУ
 • Византолошки институт САНУ

У ранијем периоду у оквиру САНУ су били још и Археолошки институт САНУ и Историјски институт САНУ.

                                     

5.2. Под окриљем САНУ Огранци САНУ

Српска академија наука и уметности под својим окриљем има Огранак у Новом Саду и Огранак у Нишу. Огранак у Нишу основан је 2016. године, за председника је изабран Нинослав Стојадиновић, за потпредседника Милорад Митковић, за секретара Владимир Ракочевић, за почасног председника Огранка изабран је академик Никола Хајдин.

Војвођанска академија наука и уметности основана је 1979. године, а 1992. године ушла је у састав Српске академије наука и уметности као Огранак у Новом Саду.

Ранији Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, након једногодишњег рада Комисије, прераста 16. септембра 2016. у Огранак САНУ у Нишу.

                                     

5.3. Под окриљем САНУ Центар за научноистраживачки рад у Крагујевцу

Српска академија наука и уметности под својим окриљем има Центар за научноистраживачки рад у Крагујевцу.

Центар у Крагујевцу и ранији центар у Нишу су основани у сарадњи са универзитетима у Крагујевцу и Нишу.

                                     

6. Чланови академије

 • Списак чланова САНУ
 • Списак преминулих чланова САНУ
 • Списак почасних чланова СКА

Изборне скупштине

Нови чланови академије се бирају на изборним скупштинама, које се од 1985. одржавају сваке треће године. Претходна изборна скупштина одржана је 8. новембра 2018. године.

Председници академије

Од свога оснивања 1887. до данас председници Српске краљевске академије, Српске академије наука односно Српске академије наука и уметности били су:

Добитници Нобелове награде

Закључно са 2020. годином 20 чланова САНУ је добило Нобелову награду. Међу њима су:

                                     

7. Види још

 • Српско учено друштво
 • Галерија науке и технике САНУ
 • Огранак Српске академије наука и уметности у Новом Саду
 • Галерија Српске академије наука и уметности
 • Друштво српске словесности
 • Меморандум САНУ
 • Архив САНУ у Сремским Карловцима
 • Архив САНУ у Београду
                                     
 • Библиотека Српске академије наука и уметности је пре свега намењена члановима Академије основана је Уставом и Устројенијем Друшва српске словесности 1841
 • језик: српски Српска академија наука и уметности Одељење медицинских наука - одбори и пројекти језик: српски Комора доктора медицине Републике Српске Списак
 • Српска академија наука и уметности 2011. Архивирано из оригинала на датум 05. 03. 2016. Приступљено 12. 4. 2012. Портал Биографија Српска академија
 • бројне студије о српским говорима, као и речнике појединих говора. Часопис издају Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ. У почетку
 • Душан Пантелић 1993 српски фудбалер Душан Пантелић Српска академија наука и уметности Приступљено 5. 7. 2020. Dušan Pantelić antikvarne - knjige
 • научних друштава и академија у Србији Српска академија наука и уметности Научно друштво Србије, Српско лекарско друштво, Друштво биохемичара и иностранству
 • Spomenici kulture Matematičkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti Spomenici kulture MI SANU je veb prezentacija koja predstavlja elektronski
 • 2014 био је српски књижевник, историчар књижевности и редовни члан Српске академије наука и уметности и Академије наука и уметности Босне и Херцеговине
 • задужбинска средства су се улагала и 1933. год. су нарасла на 3.000.000 дин. Српска академија наука и уметности је тек тада почела да троши та средства
 • музичке уметности у Београду, основан је као Музичка академија указом Министарства просвете донетим 31. марта 1937. године. Свечаност отварања и освећења

Users also searched:

...