Back

ⓘ Шокачки говор
Шокачки говор
                                     

ⓘ Шокачки говор

Шокачки говор је дијалектолошки назив за говор Шокаца. Базиран је на источнославонском дијалекту штокавског наречја. Током 18. и 19. века, славонски Шокци су свој језик називали шокачким. Пописи становништва у Аустроугарској бележе "шокачки језик", па су тако на попису из 1910. године његови говорници забележени и у неким општинама тадашње Бачко-бодрошке жупаније: Апатину, Баји, Оџацима, Паланки, итд. Данас се већина Шокаца изјашањава у смислу припадности хрватској нацији, те свој говор сматра варијантом хрватског језика. Мањи део Шокаца, који је очувао свест о својој етничкој посебности, наставља да негује препознатљиву језичку особеност свог говора.

                                     
  • стандардизацију ISO у чијој је класификацији добио статус историјског језика. Говори се на ширем подручју Загреба, односно на подручју данашњег Хрватског Загорја
  • као и у Хрватској. У Хрватској источнохерцеговачки дијалекат је матерњи говор готово свим Србима, као и осталим националностима у пределима са изразито
  • томе тежила. Народни говори који користе екавски изговор су говори Војводине, говори централне, источне и јужне Србије, неки говори Славоније и Истре, а
  • српског језика, којим се говори у централном подручју Србије, правцем североисток - југозапад. То је говор којим се говори у Метохији, на Копаонику
  • Хрватске чакавским наречјем се говори и у крајевима где живе Градишћански Хрвати, у Аустрији, Мађарској и Словачкој, а сличан говор имају и Молишки Словени.
  • Блаже Конески, Култура - Скопје 1967 Академик Божидар видоески, Кичевскиот говор МЈ, 1957, VIII, 1. pp. 31 90. Belić 1935: A. Belić, Galički dijalekat
  • елементи српског језика са једне стране и ромског са друге. Овим језиком говоре Роми у Србији. Лингвистички, ромско - српски језик се класификује као јужнословенски
  • и косовско - ресавских говора али је ближи косовско - ресавским говорима и често се класификује као поддијалекат ових говора Ивић 1956, стр. 89 - 93. Ивић

Users also searched:

...