Back

ⓘ Славонски дијалекат
Славонски дијалекат
                                     

ⓘ Славонски дијалекат

Славонски дијалект, односно источнославонски дијалект, је један од дијалеката штокавског наречја. Спада у групу староштокавских дијалеката. Говори се првенствено у деловима источне Славоније, где је подељен у две зоне, јужну и северну. Такође се говори у појединим деловима Босанске Посавине, западног Срема, западне Бачке и јужне Барање.

Овим дијалектом првенствено говоре славонски Шокци, који су све до 19. века свој језик називали шокачким. Данас се већина славонских Шокаца изјашањава у смислу припадности хрватској нацији, те свој дијалекат сматра варијантом хрватског језика

                                     
  • такође употребљаван за време Југославије. Ужички говор је млађи штокавски дијалекат ијекавске замене старог словенског гласа јат. Одликују га новоштокавски
  • Дубровник данас коктел говора. Дубровачка књижевност Источнохерцеговачки дијалект Croatica et Slavica Iadertina 2005. Dalibor Brozović: Dva moguća fonološka
  • до 18. века користио за именовање језика на коме су стварали истакнути славонски аутори, који су за собом оставили знаменита књижевна и стручна дела. Најстарији
  • чакавских говора. У штокавском наречју најраширенији је млађи икавски дијалекат који се говори у северној Далмацији и великом делу Босне и Херцеговине
  • екавским наречјима стари глас јат замењује се гласом е. У многим екавским дијалектима присутна је потпуна екавштина, што значи да се свако јат замењује са
  • индоевропске лингвистике, питања европских и турских језика. Косовско - ресавски дијалекат за Младенов је бугарски. Стефан Младенов За пограничните говори в Източна
  • без сеоског становништва. Призренско - тимочки дијалект Тимочко - лужнички дијалекат Александар Белић: Дијалекти источне и јужне Србије, Српски дијалектолошки
  • Источнохерцеговачки дијалекат Зетско - јужносанџачки дијалекат Источнобосански дијалекат Шумадијско - војвођански дијалекат Косовско - ресавски дијалект Смедеревско - вршачки
  • икавски изговор из западне Херцеговине, заједно са источнохерцеговачким дијалектом проширио на северозапад. Подручје чакавштине се и данас смањује под утицајем

Users also searched:

...