Back

ⓘ Пакрачки санџак
Пакрачки санџак
                                     

ⓘ Пакрачки санџак

Пакрачки санџак је назив за административну јединицу Османског царства, која се налазила на подручју данашње Славоније и чији су административни центри били Чазма, Пакрац и Церник. Пакрачки санџак је формиран 1557. godine и постојао је све до 1699. године. Санџак је у почетку био део Румелијског ејалета, а затим део Босанског ејалета. После Карловачког мира из 1699. године, територија овог санџака је припала Хабзбуршкој монархији.

                                     
  • Санџак Црна Гора тур. Kara Dağ је био санџак управна јединица Османског царства на подручју старе Црне Горе у првој половини 16. вијека. Формиран
  • Бихаћки санџак је био османска административна јединица санџак другог нивоа која је постојала на простору од извора Уне и Сане до Купе. Настао је као
  • Нишки санџак је био административна јединица Османског царства од 15 века до 1878. године. У почетку је био у саставу Румелијског пашалука. Границе су
  • Пећки санџак такође познат и као Дукађински санџак тур. Ipek sancak, алб. Sanxhaku i Dukagjinit је био управна јединица Турског султаната на подручјима
  • средине 19. века. Први босански санџак - бег је био Иса - бег Исаковић. Након пада Јајачке бановине сједиште Босанског санџака је било у Јајцу. Главни град је
  • први херцеговачки санџак - бег је био Хамза - бег. Главни град је касније помјерен у Пљевља ранији назив Брезница Херцеговачки санџак у почетку био дио
  • Сјенички санџак који се на истоку граничио са Приштинским, на југу са Пећким и на западу са Пљеваљским санџаком На подручју Сјеничког санџака укрштали
  • Вучитрнски санџак тур. Vulçitrin sancağı алб. Sanxhaku i Vuçiternës Vushtrrisë такође познат као Приштински пашалук, био је санџак административна
  • битке 1396. Турци су освојили балканске земље и оформили Видински санџак Видински санџак је означавао војну област за наставак борбених упада у Влашку
  • Зворнички санџак је османска административна јединица другог нивоа која је постојала на простору доњег Подриња и околине. Основан је између 1478. и 1483

Users also searched:

...