Back

ⓘ Serotoninski transporter
Serotoninski transporter
                                     

ⓘ Serotoninski transporter

Serotoninski transporter je monoaminski transporter.

SERT je integralni membranski protein koji transportuje neurotransmiter serotonin iz sinaptičkog prostora u presinaptičke neurone. Ovim transportom serotonina posredstvom SERT proteina se završava ciklus dejstva serotonina i dolazi do njegove recirkulacije na način koji je zavistan od natrijuma. Ovaj protein je meta mnogih antidepresivnih lekova, uključujući lekove iz SSRI klase. On je član familije natrijum:neurotransmiter simportera. Polimorfizmi ponavljajućih segmenata u promoteru ovog gena utiču na brzinu ponovnog preuzimanja serotonina i mogu da budu jedan od činilaca sindroma iznenadne smrti odojčadi, agresivnog ponašanja obolelih od Alchajmerove bolesti, posttraumatskog stresnog poremećaja i sklonosti depresiji kod ljudi koji doživljavaju emocionalne traume.

                                     

1. Funkcija

Neuroni komuniciraju putem hemijskih glasnika, kao što je serotonin. Serotoninski transporter vraća serotonin iz sinaptičkog rascepa nazad u sinapse. Stoga on prekida dejstvo serotonina i simultano omogućava njegovu ponovnu upotrebu sa presinaptičkog neurona. Transportni protein putem reciklacije serotonina regulišu njegovu koncentraciju u rascepu, ili sinapsi.

Medicinska ispitivanja su pokazala da su promene metabolizma serotoninskog transportera povezane sa mnoštvom različitih fenomena, uključujući alkoholizam, kliničku depresiju, opsesivno-kompulzivni poremećaj OCD, romantična osećanja, hipertenziju i socijalne fobije.

Serotoninski transporter je takode prisutan u krvnim pličicama; gde, serotonin funkcioniše kao vasokonstriktivna supstanca.

                                     

2. Farmakologija

SERT premoštava ćelijsku membranu 12 puta. On pripada NE, DA, SERT familijama monoaminskih transportera. Transporteri su značajne biološke mete za agense kojima se tretiraju psihijatrijski poremećaji. Lekovi koji umanjuju vezivanje serotonina za transportere selektivni inhibitori preuzimanja serotonina, ili SSRI, i rede oni koji deluju na suprotan način selektivni pojačavači preuzimanja serotonina, ili SSRE se koriste za tretiranje mentalnih poremećaja. Oko polovine pacijenata obolelih od OCD se tretira SSRI lekovima. Fluoksetin je primer selektivnog inhibitora preuzimanja serotonina, a tianeptin je primer selektivnog pojačavača preuzimanja serotonina.

Ligandi

 • jedinjenje +-12a: K i = 180 pM na hSERT; > 1000-puta selektiviji od hDAT, hNET, 5-HT 1A, i 5-HT 6. Bioizosteri.
 • DASB
 • 3- cis -3-Aminociklopentilindol 8a: K i = 220 pM
 • Jedinjenje 4b: K i = 17 pM; 710-puta i 11.100-puta selektivniji od DAT i NET
                                     
 • za muskarinske acetilholinske receptore. On se vezuje za dopaminske i serotoninske receptore. The DrugBank database Prescribing Reference: New Product
 • je posredovano putem njegovog antagonistnog dejstva na dopaminske i serotoninske receptore. Zotepin ima visok afinitet za D1 i D2 receptore. On takode
 • norepinefrina, antagonist α2 - adrenergičkog receptora, i antagonist serotoninskih receptora, 5 - HT2A, 5 - HT2C, i ili 5 - HT3, kao i inverzni agonist H1 receptor
 • i epinefrina adrenalina putem blokiranja dejstva norepinefrinskog transportera NET To dovodi do povećanja ekstracelularne koncentracije norepinefrina
 • preuzimanja neurotransmitera dopamina putem blokiranja dejstva dopaminskog transportera DAT To zatim dovodi do povećanja ekstracelularne koncentracije dopamina
 • svim aktivnim mestima. On ima slab i zanemarljiv afinitet za dopaminski transporter i 5 - HT1A, 5 - HT1B, D1, α2 - adrenergički, H4, mACh, i GABAA receptor, i
 • Enhanced Dopamine Transporter Density in Psychotropic - Naive Patients With Obsessive - Compulsive Disorder Shown Dopamine Transporter Density in the Basal
 • zavisnosti od aktivnog mesta na navedenim receptorima i kao inhibitori transportera Tatsumi M, Groshan K, Blakely RD, Richelson E 1997 Pharmacological

Users also searched:

...