Back

ⓘ Помично кљунасто мерило
Помично кљунасто мерило
                                     

ⓘ Помично кљунасто мерило

Кљунасто помично мерило, шублер, некада непрецизно називан и нонијус - је ручни мерни алат за разна прецизна мерења спољних и унутрашњих габарита, тачности обично 1/10 милиметра за шублер који мери до 150 mm.Израђује се од челика, али и пластике или дрвета - за мерења предмета већих димензија.

Овакав лењир конструисао је и увео у употребу Пјер Варниер. Постоје различите варијације кљунастог помичног мерила које се разликују по томе како се може очитавати мерење.Очитавање се може вршити на скали, бројчанику или дигиталном дисплеју.

Од нуле на непокретном делу нонијуса до нуле напоретном делу нонијуса очитавају се цели бројеви милиметра, десете односно стоте делове милиметра очитавамо на покретној скали тако што гледамо који се милиметарски подеок најбоље или једино поклапа са милиметарским подеоком на непокретној скали.