Back

ⓘ Rifamicin
Rifamicin
                                     

ⓘ Rifamicin

Rifamicini su grupa antibiotika koje prirodno sintetiše bakterija Amycolatopsis mediterranei. Oni takode mogu da budu sintetisati veštačkim putem. Rifimicini su potklasa familije Ansamycin. Oni su posebno efektivni protiv mikobakterija, i stoga se koriste za tretiranje tiberkoloza, lepre, i infekcija mycobacterium avium kompleksa.

Rifamicinska grupa obuhvata klasične rifamicinske lekove, kao i rifamicinske derivate: rifampicin ili rifampin, rifabutin, rifapentin i rifalazil.

                                     

1. Bakterija

Streptomyces mediterranei je prvi put izolovana 1957. iz uzorka zemlje uzetog u blizini obalskog grada Sent-Rafael u južnoj Francuskoj. Ona je prvobitno nosila ima dvojice mikrobiologa koji su radili za italijansko farmaceutsko preduzeće Group Lepetit SpA u Milanu.

Bakterija je preimenovana 1969. u Nocardia mediterranei kad je utvrdeno da je njen ćelijski zid tipičan za Nocardia vrste. Zatim je 1986. bakterija ponovo preimenovana u Amycolatopsis mediterranei, kao prva vrsta novog roda, jer je otkriveno da njenom ćelijskom zidu nedostaje mikolinska kiselina i da ne može da bude inficirana Nocardia i Rhodococcus fagovima. Na osnovu 16S rRNK sekvence, Bala et al. su preimenovali vrstu 2004. godine u Amycolatopsis rifamycinica.

                                     

2. Prvi lekovi

Rifamicini su prvi put izolovani 1957. iz fermentacione kulture Streptomyces mediterranei. Oko sedam rifamicina je otkriveno. Oni su nazvani Rifamicin A, B, C, D, E, S, i SV.

Od raznih rifamicina, Rifamicin B je prvi uveden u komercijalnu upotrebu. Ovaj lek je pomogao u savladavanju tuberkoloze rezistentne na lekove tokom 1960-tih.