Back

ⓘ Kandesartan
Kandesartan
                                     

ⓘ Kandesartan

Kandesartan je antagonist angiotenzin II receptora koji se uglavnom koristi za tretman hipertenzije. Prolek kandesartan cileksetil prodaju preduzeća AstraZeneca i Takeda. Neka od prodajnih imena su: Blopress, Atacand, Amias, i Ratacand.

                                     
  • nefropatije. Kandesartan se eksperimentalno koristi kao preventivni treatman migrene. Za lisinopril je utvrdeno da je manje efektivan od kandesartana u sprečavanju
  • Eprosartan C09CA03 Valsartan C09CA04 Irbesartan C09CA05 Tasosartan C09CA06 Kandesartan C09CA07 Telmisartan C09CA08 Olmesartan medoksomil C09CA09 Azilsartan

Users also searched:

...