Back

ⓘ Ареал
Ареал
                                     

ⓘ Ареал

Ареал део је територије или акваторије у коме одређена популација/врста врши животне процесе. Облик и величина ареала су резултат како интеракције еколошких фактора са популацијом/врстом, тако и њеном филогенетском историјом.

Границе ареала су у ствари границе распрострањености. Ареал појединих биљних врста је последица више фактора:

  • њене екологије
  • историјског развоја врсте
  • генетике.
  • специфичних особина њеног распростирања

По облику ареал може бити:

  • компактан
  • тракаст
  • дисјунктан

Ареале проучава биолошка дисциплина хорологија.