Back

ⓘ Hidralazin
Hidralazin
                                     

ⓘ Hidralazin

Hidralazin je direktno delujući relaksant glatkih mišića koji se koristi za tretman hipertenzije. On deluje kao vazodilatator prvenstveno u arterijama i arteriolama. Putem relaksacije vaskularnih glatkih mišića, vazodilatatori umanjuju perifernu otpornost, čime snižavaju krvni pritisak. Medutim, ovaj lek ima samo kratkotrajno dejstvo na krvni pritisak.

Hidralazin pripada hidrazinoftalazinskoj klasi lekova.

                                     
  • MAO Neselektivni: Benmoksin Karoksazon Ehinopsidin Furazolidon Hidralazin Indantadol Iproklozid Iproniazid Izokarboksazid Izoniazid Linezolid Mebanazin
  • MAO Neselektivni: Benmoksin Karoksazon Ehinopsidin Furazolidon Hidralazin Indantadol Iproklozid Iproniazid Izokarboksazid Izoniazid Linezolid Mebanazin
  • MAO Neselektivni: Benmoksin Karoksazon Ehinopsidin Furazolidon Hidralazin Indantadol Iproklozid Iproniazid Izokarboksazid Izoniazid Linezolid Mebanazin
  • инхибитори Неселективни: Бенмоксин  Кароксазон  Ехинопсидин  Фуразолидон  Хидралазин Индантадол  Ипроклозид  Ипрониазид  Изокарбоксазид  Изониазид 
  • MAO Neselektivni: Benmoksin Karoksazon Ehinopsidin Furazolidon Hidralazin Indantadol Iproklozid Iproniazid Izokarboksazid Izoniazid Linezolid Mebanazin
  • MAO Neselektivni: Benmoksin Karoksazon Ehinopsidin Furazolidon Hidralazin Indantadol Iproklozid Iproniazid Izokarboksazid Izoniazid Linezolid Mebanazin
  • MAO Neselektivni: Benmoksin Karoksazon Ehinopsidin Furazolidon Hidralazin Indantadol Iproklozid Iproniazid Izokarboksazid Izoniazid Linezolid Mebanazin
  • MAO Neselektivni: Benmoksin Karoksazon Ehinopsidin Furazolidon Hidralazin Indantadol Iproklozid Iproniazid Izokarboksazid Izoniazid Linezolid Mebanazin
  • MAO Neselektivni: Benmoksin Karoksazon Ehinopsidin Furazolidon Hidralazin Indantadol Iproklozid Iproniazid Izokarboksazid Izoniazid Linezolid Mebanazin

Users also searched:

...