Back

ⓘ Категорија:Биоциди
                                               

Antiprotozoik

Antiprotozoalni agensi su klasa lekova koja se koristi u tretmanu protozoanskih infekcija. Protozoani imaju malo zajedničkog jedan s drugim na primer, Entamoeba histolytica je u manjoj meri srodan sa Naegleria fowleri nego sa Homo sapiens i stoga agensi koji su efektivni protiv jednog patogena retko efektivni protiv drugih. Metronidazol je selektivan za anaerobne organizme, i delotvoran je protiv mnogih mada ne svih patogena te grupe. Antiprotozoalni agensi se mogu grupisati po mehanizmu ili po organizmu. Nedavni radovi predložu upotrebu virusa za tretman infekcija uzrokovanih protozoama.

                                               

Биоциди

Биоцид, непољопривредни пестицид је онај производ који је намењен да одврати, уништи, спречи деловање, учине безопасним или контролише непожељне организме. Биоцидни производ се састоје од једне или више активних супстанци којима остварују наведене учинке.

                                               

Antimikrobni agens

Antimikrobik je agens koji ubija mikroorganizme ili inhibira njihov rast. Antimikrobni lekovi se mogu grupisati po mikroorganizmima na koje prvenstveno deluju. Na primer, antibakterijali se koriste protiv bakterija, a antifungali se koriste protiv gljiva. Oni se takode mogu klasifikovati po njihovoj funkciji. Antimikrobici koji ubijaju mikrobe su mikrobicidi, a oni koji inhibiraju njihov rast su mikrobiostatici. Dizinfektanti kao što je izbeljivač su neselektivni antimikrobici. Poznato je da je upotreba supstanci sa antimikrobnim svojstvima uobičajena praksa najmanje par hiljada godina. An ...

                                               

Antiparazitik

Antiparazitici su klasa lekova koja se koristi za tretman parazitskih bolesti, kao što su one uzrokovane helmintima, amebama, ektoparazitima, parazitskim gljivicama, i protozoama, izmedu ostalih. Antiparazitici deluju na parazitske agense infekcija uništavajući ih ili inhibirajući njihov rast. Oni su obično efektivni protiv ograničenog broja parazita unutar odredene klase. Antiparazitici su jedan od antimikrobnih lekova, grupe koja obuhvata antibiotike koji deluju na bakterijama, i antifungale koji deluju na gljiviciama. Oni se administriraju oralno, intravenozno ili topikalno. Anparazitic ...