Back

ⓘ Tiolaza
Tiolaza
                                     

ⓘ Tiolaza

Tiolaze su enzimi koji konvertuju dve jedinice acetil-KoA u acetoacetil KoA u mevalonatnom putu.

Tiolaze u sveprisutni enzimi koji imaju ključne uloge u mnogim vitalnim biohemijskim putevima, uključujući put beta oksidacione degradacije masnih kiselina i razne biosintetičke puteve. Članovi tiolazne familije se mogu podeliti u dve široke kategorije: degradacione tiolaze EC 2.3.1.16 i biosintetičke tiolaze EC 2.3.1.9. Ova dva tipa tiolaza su prisutna kod eukariota i prokariota: acetoacetil-KoA tiolaza EC:2.3.1.9 i 3-ketoacil-KoA tiolaza EC:2.3.1.16. 3-Ketoacil-KoA tiolaza I ima široku specifičnost u pogledu dužine lanca supstrata i učestvuje u degradativnim putemvima poput beta-oksidacije masnih kiselina. Acetoacetil-KoA tiolaza II je specifična za tiolizu acetoacetil-KoA i učestvuje u biosintetičim putevima kao što je sinteza poli beta-hidroksibutirne kiseline ili steroidne biogeneze.

Formiranje ugljenik-ugljenik veze je ključni korak u biosintetičkim putevima kojima nastaju masne kiseline i poliketidi. Tiolazna superfamilija enzima katalizuje formiranje ugljenik–ugljenik veze reakcionim mehanizmom Klajzenove kondenzacije zavisne od tioestara.

                                     
  • flavonol - 3 - O - triglukozid O - kumaroiltransferaza EC 2.3.1.174: 3 - oksoadipil - KoA tiolaza EC 2.3.1.175: deacetilcefalosporin - C acetiltransferaza EC 2.3.1.176: propanoil - KoA
  • podjedinicom posredstvom acetil - CoA transferaze i formira acetoacetil - CoA tiolaza Acetil - CoA se kondenzuje sa acetoacetil - CoA da formira 3 - hidroksi - 3 - metilglutaril - CoA

Users also searched:

...