Back

ⓘ Вектроскоп
Вектроскоп
                                     

ⓘ Вектроскоп

Вектроскоп је посебна врста осцилоскопа која се користи пре свега у телевизији за мерење и аудио и видео сигнала. Док класични осцилоскоп приказује зависност сигнала при промени времена, вектроскоп приказује однос између два сигнала. Он може да приказује зависност у односу на референтни сигнал ида на тај начин уочи одређене аномалије.

                                     

1. Мерење видео сигнала

Вектроскоп се највише користи за мерење видео сигнала и тражење одређених аномалија. Он може мерити готово све вртсе видео сигнала као што су: NTSC, PAL, SECAM или било који стандар дигиталног ТВ сигнала. Док класичан осцилоскоп телевизијском техничару омогућава приказ укупне карактеристике видео сигнала, вектроскоп се користи за визуелизацију хроминентне компоненте, која је укључена у видео сигнал као посебан носилац у фреквентном спектру.

За мерење исправности ТВ опреме најчешће се користи колор-бар сигнал. Вектроскоп пружа могућност да се користе два шаблона за колор бар: један са 75% амплитуде а други са 100% амплитуде сигнала. 100% колор бар приказује максималну амплитуду коју видео сигнал може да има. 75% колор бар има смањену амплитуду како би био сигурнији по исправност уређаја.Већина вектроскопа ове две методе може да мења једноставним стиском на одговарајући тастер.

                                     

2. Мерење аудио сигнала

Код мерења аудио сигнала вектроскоп се најчешће користи за мерење разлике између два канала стерео пара. Један стерео канал се ставља на хоризонталну а други на вертикалну осу. Уколико су оба сигнала идентична то ће на монитору вектроскопа приказати праву линију. Било каква деформација у стерео пару ће проузроковати појављивање Лисажуове криве. Такође то може значити да су леви и десни канал фазно померени за 180°.