Back

ⓘ Генитив
Генитив
                                     

ⓘ Генитив

Генитив је зависни падеж, а зависним падежима се показује на који се начин повезује оно што значи основа зависног падежа са другим речима.

Генитив је падеж са највише значења. Он има три основна значења и још четрдесетак споредних. Нека од споредних значења су:

 • означава особину нечега описни или квалитативни генитив

Увијек се употребљава у синтагми и састоји се од именица и атрибута.

примјер - То је момак танка и висока стаса.
 • означава мјесто
примјери - Лопта је пала поред линије. Нисам ставила ништа око врата. Изашао је из куће. Ставио је капу изнад очију. Употербљава се с приједлозима: око, поред, близу, крај, код, изван, са, изнад, испод, испред, иза, између, пре, после, након, преко, ради, упркос, попут, против, место, осим/сем.
 • означава вријеме темпорални генитив
примјери - Током ове године учим српски сваког дана. Те ноћи било је велико невријеме. Путовала сам током цијелог распуста. Темпорални генитив иде уз следеће приједлоге: од, до, преко, током, уочи, приликом. И ова врста генитива такође се може појавити без приједлога. примјери - Сваког дана вјежбам и учим. Сваког викенда излазим.
 • означава начин
примјери - За факултет се припремам без ичије помоћи. Он је добар попут својих родитеља. Начински генитив најчешће се појављује уз приједлоге без и попут.
 • означава узрок
примјери - Због болести није дошао у школу. Због страха од пожара набавио је против-пожарни апарат. Уз генитив узрока највише се употребљава приједлог због и он увијек може замијенити приједлог од, усљед, из као у примјерима: Разбио је прозор из због обијести. Она плаче од због среће. Тај пјева из због нужде.
 • означава циљ - намјеру
примјер - Ради заштите шуме забрањује се роштиљање.
                                     

1. Додатни примјери

 • Брали су воће од зоре до мрака. прилошка одредба за време
 • Наследио сам одело старијег брата. атрибут
 • Узми воћа. објекат
 • Добила сам хаљину од чисте свиле. атрибут
 • На пијаци нема воћа. субјекат
 • Најављен је штрајк радника. атрибут
 • Доселио се из Новог Сада. прилошка одредба за место
 • Бојали су се неуспеха на испиту. објекат
 • Он је пријатног изгледа. предикат
 • Последњег дана на мору је падала киша. прилошка одредба за време