Back

ⓘ Категорија:Фотохемија
                                               

Fotohemija

Fotohemija je poddisciplina hemije koja izučava hemijske reakcije koje se odvijaju uz apsorpciju svetla na atomima ili molekulima. Primeri fotohemijskih reakcija iz svakodnevnog života su fotosinteza, degradacija plastike i formiranje Vitamina D uz pomoć sunčeve svetlosti.

                                               

Spektrofotometrija

U hemiji, spektrofotometrija je kvantitativno merenje reflektivnih ili transmisionih osobina materijala kao funkcija talasne dužine. Ona obuhvata spektroskopska merenja vidljivom, blisko-ultravioletnom, i blisko-infracrvenom svetlošću. Spektrofotometrija je specifičniji termin od spektroskopije, koji ne obuhvate vremenski zavisne metode. Spektrofotometrija podrazumeva upotrebu spektrofotometara. Spektrofotometar je fotometar uredaj za merenje intenziteta svetlosti, koji može da meri intenzitet kao funkciju talasne dužine izvora svetlosti. Važne odlike spektrofotometara su spektralni opseg ...

                                     

ⓘ Фотохемија

 • Fotohemija je poddisciplina hemije koja izučava hemijske reakcije koje se odvijaju uz apsorpciju svetla na atomima ili molekulima. Primeri fotohemijskih
 • Mechanisms, and Structure 6th изд. New York: Wiley - Interscience. ISBN 0 - 471 - 72091 - 7. Portal Hemija Fotohemija 1, 4 - cikloheksadiena NIST hemijska veb - knjiga
 • трансформацију светлосити у друге форме енергије. Ти процеси налазе примену у фотохемији оптичким ласерима, соларним ћелијама, луминисцентне, и фотохромизму.
 • Међутим више таквих фотона може довести до фотодисоцијације. То се постиже уз помоћ ласера високе енергије. Флеш - фотолиза Фотосинтеза Фотоефекат Фотохемија
 • се појављују рубрике: Конкурс, О фотографији, Из праксе за почетнике, Фотохемија О репродукцији, Наше слике, и Белешке. Главни уредник Сретен Ил. Обрадовић
 • побуђености је и другачије понашање атома у хемијској реакцији, чиме се бави фотохемија Побуђена стања помажу ток реакције. Ридбергова формула Стационарно стање
 • поседују веома интензивне боје зелену и наранџасту што се користи у фотохемији Мешавина Na2Cr2O7 са сумпорном киселином се користи за прање лабораторијских
 • употреба сребра је порасла током целог 20. века у области фотографије и фотохемије које су користиле соли сребра, али је током 1990 - их и та грана значајно
 • областима које су засноване на разумевању концепције фотона истиче се фотохемија видеотехника, компјутеризована томографија, мерење међумолекулских растојања
 • 1815 1914. Термохемија Хемијска кинетика Квантна хемија Електрохемија Фотохемија Површинска хемија Хемија чврстог стања Спектроскопија Биофизичка хемија
 • Holandsko Polje Organska hemija Nauka o materijalima Nanotehnologija Fotohemija Institucija Univerzitet u Groningenu, 1984 - Royal Dutch Shell, 1979 - 1984