Back

ⓘ Ganglionski tip nikotinskog receptora
                                     

ⓘ Ganglionski tip nikotinskog receptora

Ganglionski tip nikotinskog receptora je tip nikotinskog acetilholinskog receptora koji se sastoji od podjedinične kombinacije 2 3. On je lociran u autonomnim ganglijama, gde njegova aktivacija proizvodi EPSP, uglavnom putem povišenja permeabilnosti jona Na + i K +.

                                     

1. Ligandi

Agonisti

 • Holin
 • Dimetilfenilpiperazinijum
 • Epibatidin
 • Nikotin
 • Acetilholin
 • Karbakol
 • Lobelin

Antagonisti

 • Mekamilamin
 • Trimetafan
 • Dekstrometorfan
 • Metadon
 • α-Bungarotoksin
 • 18-Metoksikoronaridin
 • Bupropion

Users also searched:

...