Back

ⓘ Dimetilfenilpiperazinijum
Dimetilfenilpiperazinijum
                                     

ⓘ Dimetilfenilpiperazinijum

Dimetilfenilpiperazinijum je agonist nikotinskog acetilholinskog receptora koji je selektivan za ganglionski podtip. Jedan od najranijih izveštaja o njegovoj farmakologiji ga opisuje kao stimulator gangliona i hipertenzivni agens.

                                     
  • Kotinin Citizin Dekametonijum Desformilflustrabromin Dianiklin Dimetilfenilpiperazinijum Epibatidin Epiboksidin Etanol Etoksisebacilholin EVP - 4473 EVP - 6124
  • Kotinin Citizin Dekametonijum Desformilflustrabromin Dianiklin Dimetilfenilpiperazinijum Epibatidin Epiboksidin Etanol Etoksisebacilholin EVP - 4473 EVP - 6124
  • Kotinin Citizin Dekametonijum Desformilflustrabromin Dianiklin Dimetilfenilpiperazinijum Epibatidin Epiboksidin Etanol Etoksisebacilholin EVP - 4473 EVP - 6124
  • Kotinin Citizin Dekametonijum Desformilflustrabromin Dianiklin Dimetilfenilpiperazinijum Epibatidin Epiboksidin Etanol Etoksisebacilholin EVP - 4473 EVP - 6124
  • Kotinin Citizin Dekametonijum Desformilflustrabromin Dianiklin Dimetilfenilpiperazinijum Epibatidin Epiboksidin Etanol Etoksisebacilholin EVP - 4473 EVP - 6124
  • Котинин Цитизин Декаметонијум Десформилфлустрабромин Дианиклин Диметилфенилпиперазинијум Епибатидин Епибоксидин Етанол Етоксисебацилхолин EVP - 4473 EVP - 6124
  • Котинин Цитизин Декаметонијум Десформилфлустрабромин Дианиклин Диметилфенилпиперазинијум Епибатидин Епибоксидин Етанол Етоксисебацилхолин EVP - 4473 EVP - 6124

Users also searched:

...