Back

ⓘ Altiniklin
Altiniklin
                                     

ⓘ Altiniklin

Altiniklin je lek koji deluje kao agonist na neuronskim nikotinskim acetilholinskim receptorima. On je visoko selektivan za α4β2 receptor. Ovaj ligand stimuliše oslobadanje dopamina i acetilholina u mozgu kod glodara i primata. On je izučavan do Faze II kliničkih ispitivanja za Parkinsonovu bolest.

                                     
  • A - 366, 833 A - 582, 941 A - 867, 744 ABT - 202 ABT - 418 ABT - 560 ABT - 894 Acetilholin Altiniklin Anabasin Anatoksina AR - R17779 Butirilholin Karbahol Kotinin Citizin Dekametonijum
  • A - 366, 833 A - 582, 941 A - 867, 744 ABT - 202 ABT - 418 ABT - 560 ABT - 894 Acetilholin Altiniklin Anabasin Anatoksina AR - R17779 Butirilholin Karbahol Kotinin Citizin Dekametonijum
  • A - 366, 833 A - 582, 941 A - 867, 744 ABT - 202 ABT - 418 ABT - 560 ABT - 894 Acetilholin Altiniklin Anabasin Anatoksina AR - R17779 Butirilholin Karbahol Kotinin Citizin Dekametonijum
  • A - 366, 833 A - 582, 941 A - 867, 744 ABT - 202 ABT - 418 ABT - 560 ABT - 894 Acetilholin Altiniklin Anabasin Anatoksina AR - R17779 Butirilholin Karbahol Kotinin Citizin Dekametonijum
  • A - 366, 833 A - 582, 941 A - 867, 744 ABT - 202 ABT - 418 ABT - 560 ABT - 894 Acetilholin Altiniklin Anabasin Anatoksina AR - R17779 Butirilholin Karbahol Kotinin Citizin Dekametonijum
  • A - 366, 833 A - 582, 941 A - 867, 744 ABT - 202 ABT - 418 ABT - 560 ABT - 894 Ацетилхолин Алтиниклин Анабасин Анатоксина AR - R17779 Бутирилхолин Карбахол Котинин Цитизин Декаметонијум
  • A - 366, 833 A - 582, 941 A - 867, 744 ABT - 202 ABT - 418 ABT - 560 ABT - 894 Ацетилхолин Алтиниклин Анабасин Анатоксина AR - R17779 Бутирилхолин Карбахол Котинин Цитизин Декаметонијум
  • A - 366, 833 A - 582, 941 A - 867, 744 ABT - 202 ABT - 418 ABT - 560 ABT - 894 Acetilholin Altiniklin Anabasin Anatoksina AR - R17779 Butirilholin Karbahol Kotinin Citizin Dekametonijum

Users also searched:

...