Back

ⓘ Kalcitonin
Kalcitonin
                                     

ⓘ Kalcitonin

Kalcitonin ili tirokalcitonin je linearni polipeptidni hormon sa 32 aminokiseline, koji se proizvodi u perafolikularnim ćelijama štitaste žlezde i ima ulogu u regulaciji koncentracije kalcijuma u krvi. Njegovim dejstvom se redukuje nivo krvnog kalcijuma, što je suprotno dejstvu paratiroidnog hormona.

Kalcitonin je prisutan kod riba, reptila, ptica, i sisara. Njegov značaj kod ljudi nije poznat u meri u kojoj je to slučaj kod životinja, pošto njegovo dejstvo obično nije značajno za regulaciju normalne homeostaze kalcijuma. On pripada familiji proteina sličnih kalcitoninu.

                                     

1. Grada i sinteza

Kalcitonin su otkrili Kop i Kameron 1961. godine i najpre je nazvan tireokalcin. To je polipeptid sagraden iz 32 aminokiseline, molekulske mase oko 5.000. Proizvodi se u štitastoj žlezdi, u specijalnom parafolikularnim ili C ćelijama. Najpre se sintetiše znatno veći molukul, prethodnik ovom hormonu ili prohormon molekulske mase oko 15.000 iz koga se daljom modifikacijom dobija kalcitonin.

                                     

2. Dejstvo

  • Kalcitonin učestvuje u regulaciji koncentracije kalcijuma u krvi uz parathormon i vitamin D. On sprečava resorpciju kalcijuma iz kostiju tako što inhibiše ćelije, osteoklaste, koje razgraduju kosti i na taj način se smanjuje koncentracija kalcijuma u krvi. Ima suprotno dejstvo parathormonu. Kosti su mahom sastavljene iz soli kalcijuma, u manjoj meri magnezijuma i fosfata, tako da se njihovom razgradnjom u krv oslobadaju pomenute supstance.
  • Kalcitonin takode u manjoj meri smanjuje respsorciju kalcijuma u bubrežnim tubulima i crevu.

Veći efekat se otvaruje kod dece, kada može izazvati brzo smanjenje koncentracije u krvi, dok je kod odraslih, sa sporijim metabolizmom kostiju dejstvo ovog hormona dosta slabo.

                                     

3. Mehanizam dejstva

Kelcitonin je peptidni hormon i kao takav vezuje se za receptore na ćelijskoj membrani ciljnih ćelija najviše ih ima u koštanom tkivu. Vezivanjem ovog hormona za receptore aktivira se enzim adenil ciklaza, koja iz ATP-a stvara cAMP. CAPM funkcioniše kao sekundarni intracelularni glasnik i prenosi informacije do jedra, gde se aktiviraju i inhibišu razni procesi transkripcije.

                                     

4. Regulacija

Hiperkalcemija povećana koncentracija kalcijuma u krvi stimuliše, a hipokalcemija smanjena konc. kalcijuma u kevi inhibiše sekreciju ovog hormona.

                                     

5. Poremećaji

  • Povećano oslobadanje kalcitonina se sreće kod nekih tumora npr. medularnog tumora štitaste žlezde.
  • Kalcitonin se koristi u lečenju osteoporoze, Padžetove bolesti i nekih hiperkalcemijskih stanja.

Users also searched:

...