Back

ⓘ Институт за српски језик САНУ
                                     

ⓘ Институт за српски језик САНУ

Институт за српски језик Српске академије наука и уметности основан је 15. јула 1947. године. Тада су, наиме, основани Академијини институти, међу којима и за српски језик, са задатком да изграђују научне кадрове и реализују велике научне пројекте. Институт је 1958. године, у складу са закључцима Новосадског договора из 1954. године преименован у Институт за српскохрватски језик САНУ. Реорганизацијом научног рада у Републици Србији Институт је 1961. године постао самостална институција. Променом статуса није се прекинула тесна научна сарадња између Академије и Института у области науке о српском језику. Након три деценије Институт је поново ушао у састав Академије, 1992. године, и променио назив у складу са именовањем језика у Србији: Институт за српски језик САНУ.

Бави се изучавањем српског језика у оквиру пет научноистраживачких пројеката:

 • 5. На најновијем пројекту Опис и стандардизација савременог српског језика проучава се савремени српски језик у укупности његових структура и функција на свим језичким нивоима, као и у њиховој узајамној повезаности. Оваква истраживања допринела би томе да, слично другим модерним европским језицима, савремени српски језик буде што исцрпније описан и што боље стандардизован сагласно принципима савремене теорије и праксе језичке стандардизације.
 • 2. Пројекат Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника српског језика подразумева обраду лексичког фонда српског књижевног и народног језика и ономастике по принципима модерне етимолошке лексикографије.
 • 1. Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ један је од најважнијих и најобимнијих дугорочних пројеката српске науке и културе. Речник САНУ је монументално дело науке и културе српског народа и имаће, када буде завршен, преко 30 томова великог формата, са преко 450.000 речи из књижевног језика и народних говора. Године 2017. изашао је 20. том.
 • 3. На пројекту Обрада старих српских споменика и израда Речника црквенословенског језика српске редакције и Српског јеванђељског речника обрађује се и представља старо српско писано наслеђе и сакупља и обрађује лексика из српских средњовековних јеванђеља у старословенском контексту.
 • 4. Пројекат Дијалектолошка истраживања српског језичког простора обухвата израду Српског дијалектолошког атласа, наставак сарадње на међународним лингвистичким атласима, израду појединачних дијалекатских речника, као и израду целовитог Српског дијалектолошког речника и Српског ономастичког речника.

Институт издаје часописе:

 • Наш језик часопис 1932, који доноси радове из области савременог српског језика, његове књижевне норме и језичке културе
 • Јужнословенски филолог 1913, у којем се објављују научни радови из филологије и лингвистике српског језика и других словенских језика
 • Посебне едиције су Библиотека Јужнословенског филолога и новопокренута едиција Монографије.
 • Српски дијалектолошки зборник 1905, у којем излазе резултати испитивања српских народних говора
 • Лингвистичке актуелности 2000, часопис у електронској форми доноси приказе најновијих књига из области лингвистике, осврте, хронике са научних скупова и симпозијума, аутореферате о магистарским и докторским тезама.

Издања се могу набавити непосредно од Института, претплатом, или у књижарама: Иницијал, Београд, Кнез Михаилова 35 и Књижари Александар Белић, Београд, Студентски трг 5.

                                     
 • Српски дијалектолошки зборник, је часопис Српске академије наука и уметности и Института за српски језик САНУ Часопис је основао Александар Белић 1905
 • Етимолошки речник српског језика PDF 3.. Београд: Институт за српски језик САНУ Брборић, Бранислав 2001 С језика на језик Социолингвистички
 • Наш језик је часопис Института за српски језик САНУ Часопис је покренуло Лингвистичко друштво у Београду, под руководством Александра Белића, 1932. године
 • Етимолошки речник српског језика PDF 3.. Београд: Институт за српски језик САНУ Брборић, Вељко 2004 Правопис српског језика у наставној пракси
 • система у црногорским говорима Зборник Института за српски језик САНУ 1. Београд: Институт за српски језик САНУ стр. 227 - 242. Јовановић, Миодраг В.
 • САНУ био је академик Александар Белић. Председник Уређивачког одбора Речника САНУ је проф. др Рада Стијовић. Речник САНУ Институт за српски језик САНУ
 • Етнографски институт САНУ Институт за српски језик САНУ Институт техничких наука САНУ Математички институт САНУ Музиколошки институт САНУ У ранијем периоду
 • Косова и Метохије, јужне српске покрајине. др Радивоје Младеновић - Горански говор научни рад Институт за српски језик САНУ Приступљено 15. 4. 2013
 • Од 1994. сарађује на изради Етимолошког речника српског језика при Институту за српски језик САНУ од 2000. водитељ је израде и главни уредник досад
 • године у Београду српски је лингвиста, научни саветник Института за српски језик Српске академије наука и уметности, секретар Одбора САНУ за проучавање Косова
 • Стил Институт за српски језик САНУ Београд, 2006, 287 Римаријум српске поезије, Међународно удружење Стил Институт за српски језик САНУ Београд