Back

ⓘ THC-O-acetat
THC-O-acetat
                                     

ⓘ THC-O-acetat

THC acetatni estar je derivat tetrahidrokanabinola koji se nelegalno koristi kao analog kontrolisane supstance THC. On se pravi ekstrakcijom i prečišćavanjem THC jedinjenja iz biljnog materijala kanabisa koristeći Soksletov ekstraktor, čemu sledi reakcija sa anhidridom sirćetne kiseline, analogno načinu kojim se heroin pravi iz morfina. Sličan slučaj je prijavljen juna 1995. u UK, i THC-O-acetat je klasifikovan kao droga klase A.

                                     
  • receptora. On je blisko srodan prirodnim kanabinoidima iz tetrahidrokanabinolne THC grupe, od kojih se razlikuje prvenstveno po svom dužem i razgranatijem bočnom
  • O - 2372 je analgetski kanabinoidni derivat koji je kreiralo preduzeće Organix Inc. za primenu u naučnim istraživanjima. On ima visok afinitet za CB1 i
  • opojnih sredstva. Kanabis sadrži psihoaktivni delta - 9 - tetrahidrokanabinol Δ9 - THC On je jedno od preko 400 jedinjenja u biljci, uključujući druge kanabinoide
  • O - 774 je klasični kanabinoidni derivat koji deluje kao potentan agonist za kanabinoidne receptore, sa Ki od 0, 6 nM na CB1, i veoma potentnim kanabinoidnim
  • pomerenu na 1, 6 - poziciju umesto 2, 3 - pozicije i.e. analogno je sintetičkim THC analozima, poput paraheksila Kod tog jedinjenja je izopropenilna grupa
  • C8 - CP 47, 497 C9 - CP 47, 497 CP 50, 556 - 1 CP 55, 244 CP 55, 940 CP - 945, 598 HHC O - 1871 Weissman A, Milne GM, Melvin LS Jr. Cannabimimetic activity from CP - 47
  • neurotransmission in the rat isolated mesenteric arterial bed via a non - CB1 CB2 Gi o linked receptor Br. J. Pharmacol. 142 3 509 - 18. PMC 1574960 . PMID 15148262
  • poveća budnost. On može da umanji brzinu uklanjanja THC - a iz tela, verovatno putem ometanja metabolizma THC - a u jetri. Pokazano je da omanjuje konvulzije
  • proizvodeći sedaciju, hipotermiju i analgeziju u životinjskim studijama. O - 2050 O - 2372 O - 2545 Martin, et al. Sulfonamide Cannabinoid Agonists and Antagonist

Users also searched:

...