Back

ⓘ Nabitan
Nabitan
                                     

ⓘ Nabitan

Nabitan je sintetički kanabinoidni analog dronabinola. On manifestuje antiemetska i analgetička dejstva, verovatno putem vezivanja i aktiviranja CB 1 i CB 2 kanabinoidnih receptora. U testovima na životinjama je utvrdeno da redukuje intraokularni pritisak, te potencijalno može da nade primenu u lečenju glaukoma.

Prednost nabitana u odnosu na druge kanabinoidne derivate je njegova rastvorljivost u vodi. Mogućnost njegove primene kao analgetik ili sedativ je izučavana, mada on nije dospeo do klinike. Jedan od razloga je da su dronabinol i nabilon korisniji. Nabita se ponekad koristi u istraživanjima potencijalne terapeutske primene kanabinoida.

                                     
 • CP 50, 5561 Menabitan  Nabazenil  Nabidroks Kanbisol Nabilon  Nabitan Naboktat  O - 224  O - 581  O - 774  O - 806  O - 823  O - 1057  O - 1125 
 • CP 50, 5561 Menabitan  Nabazenil  Nabidroks Kanbisol Nabilon  Nabitan Naboktat  O - 224  O - 581  O - 774  O - 806  O - 823  O - 1057  O - 1125 
 • CP 50, 5561 Menabitan  Nabazenil  Nabidroks Kanbisol Nabilon  Nabitan Naboktat  O - 224  O - 581  O - 774  O - 806  O - 823  O - 1057  O - 1125 
 • CP 50, 5561 Menabitan  Nabazenil  Nabidroks Kanbisol Nabilon  Nabitan Naboktat  O - 224  O - 581  O - 774  O - 806  O - 823  O - 1057  O - 1125 
 • CP 50, 5561 Menabitan  Nabazenil  Nabidroks Kanbisol Nabilon  Nabitan Naboktat  O - 224  O - 581  O - 774  O - 806  O - 823  O - 1057  O - 1125 
 • CP 50, 5561 Menabitan  Nabazenil  Nabidroks Kanbisol Nabilon  Nabitan Naboktat  O - 224  O - 581  O - 774  O - 806  O - 823  O - 1057  O - 1125 
 • CP 50, 5561 Menabitan  Nabazenil  Nabidroks Kanbisol Nabilon  Nabitan Naboktat  O - 224  O - 581  O - 774  O - 806  O - 823  O - 1057  O - 1125 
 • CP 50, 5561 Menabitan  Nabazenil  Nabidroks Kanbisol Nabilon  Nabitan Naboktat  O - 224  O - 581  O - 774  O - 806  O - 823  O - 1057  O - 1125 
 • CP 50, 5561 Menabitan  Nabazenil  Nabidroks Kanbisol Nabilon  Nabitan Naboktat  O - 224  O - 581  O - 774  O - 806  O - 823  O - 1057  O - 1125 
 • CP 50, 5561 Menabitan  Nabazenil  Nabidroks Kanbisol Nabilon  Nabitan Naboktat  O - 224  O - 581  O - 774  O - 806  O - 823  O - 1057  O - 1125 
 • CP 50, 5561 Menabitan  Nabazenil  Nabidroks Kanbisol Nabilon  Nabitan Naboktat  O - 224  O - 581  O - 774  O - 806  O - 823  O - 1057  O - 1125