Back

ⓘ Декламација
                                     

ⓘ Декламација

Декламација, говорење са пуно изразитости, умјетничко говорење неке пјесме, говорити бесједничким тоном; Декламација има и другачију конотацију. То је патетичан и ироничан наглашени говор о безначајним и неважним стварима.

                                     
 • начин изговора речи, реченица, гласова и слогова у говору, певању и декламацији избор употреба и начин изговора речи. Ритам Темпо Акценат речи Паузе
 • дипломате. Шпијуни, изасланици, гласноговорници који су преносили прогласе и декламације били су уобичајени начини којима су владари обавештавали и упозоравали
 • романтичар, изразити мелодичар. Велику пажњу посвећивао је коректној декламацији текста, што је за његово време био нови квалитет у српској музици. Рођен
 • године било је много Срба на свечаности. Певало се Ускликнимо и држале декламације ђачке, док су говор одржали српски учитељ и румунска учитељица. Најзаслужнији
 • је нарочит благослов Едесе. У Јевсевијевом извештају писмо је праћено декламацијом о мисији апостола Тадеја, једног од Седамдесеторице, кога је послао Свети
 • Sonak i istina, on unosi u hrvatsku liriku svež, lak izraz, nasuprot deklamacijama i retorici, što je prevladavalo u pesmama većine iliraca. U satirama
 • њене историје. Традиционална опера има три врсте певања: рецитатив, декламацију и арију, тј. отпевану соло деоницу. Кратка певна деоница назива се и
 • оквиним песничким текстом у облику декламације и певачким нумерама у облику рокајних поетских медаљона уметнутих у декламацију датих у компликованим строфама
 • temama, a D. Minores samo skice takvih deklamacija Sam Kvintilijan nije imao dobro mišljenje o toj vrsti deklamacija i njihovoj vrednosti za retorsko obrazovanje
 • је и приредио неколико књига за децу и омладину: Ђачка песмарица са декламацијама за ученике I и II разреда основне школе - по програму уредио Саватије
 • романтични репертоар за ширу публику, која воли историјске костиме и декламацију оне су све игране у позоришту Станоје Главаш се и данас игра. Иако