Back

ⓘ Категорија:Хемијске супстанце
                                               

Ulje

Ulje je svaka nepolarna hemijska supstanca koja je viskozna tečnost na sobnoj temperaturi i koja je hidrofobna i lipofilna. Ulja imaju visok sadržaj ugljenika i vodonika, i obično su zapaljiva i površinski aktivna. Opšta definicija ulja obuhvata klase hemijskih jedinjenja koja inače po strukturi, svojstvima i upotrebi mogu biti nepovezana. Ulja mogu biti životinjskog, biljnog ili petrohemijskog porekla, a mogu biti isparljiva ili neisparljiva. Ona se koriste za hranu npr. maslinovo ulje, gorivo npr. ulje za grejanje, medicinske svrhe npr. mineralno ulje, podmazivanje npr. motorno ulje i pr ...

                                               

ЦАС регистарски број

ЦАС регистарски број је јединствен нумерички идентификатор хемијских једињења, полимера, биолошких компонената, смеша и легура. У литератури на енглеском може стајати CAS numbers, CAS RNs или CAS #s. Chemical Abstracts Service одатле и потиче скраћеница ЦАС, као део Америчког хемијског друштва American Chemical Society, додељује ове нумеричке идентификаторе сваком једињењу које је објављено у литератури. Намера је била да се створи јединствена база података и да се претрага олакша, с обзиром да многа једињења имају по неколико имена. Скоро свака хемијска база података данас дозвољава претр ...

                                               

Hemijska vrsta

Hemijske vrste su atomi, molekuli, molekulski fragmenti, joni, itd., koji učestvuju u hemijskom procesu ili merenju. Generalno, hemijske vrste se mogu definisati kao molekulski entiteti koji mogu da pokriju istu grupu molekulskih energetskih nivoa na karakterističnoj ili unapred poznatoj vremenskoj skali. Ovaj termin je isto tako primenljiv na hemijski identične atomske ili molekulske strukturne jedinice u čvrstim rešetkama. U supramolekulskoj hemiji, hemijske vrste su supramolekulske strukture čije interakcije i asocijacije se formiraju putem intermolekulskog vezivanja i odbijanja. One fo ...

                                     

ⓘ Хемијске супстанце

 • материјална тела су изграђена од супстанце Још у време старих Грка сматрало се да постоје основни делићи, честице супстанце од којих су саграђена сва тела
 • хемијске супстанце да подлегне трансформацији путем хемијске реакције или, да трансформише друге хемијске супстанце Раскидање или формирање хемијских веза
 • сложене супстанце Реакције супституције су хемијске реакције у којима се један атом у молекулу замењује другим атомом. Реакције адиције су хемијске реакције
 • koje se može odrediti samo pri promeni hemijskog identita supstance Katalitička svojstva su takode hemijske osobina, mada u tom slučaju ne dolazi promene
 • Хемијски елемент је врста чисте хемијске супстанце која се не може поделити на две или више чисте супстанце обичним хемијским методама. Хемијски елементи
 • Злоупотреба психоактивних супстанци злоупотреба супстанци или злоупотреба дрога је употреба хемијских супстанци нпр кокаин, морфин, амфетамин, алкохол
 • Internacionalni hemijski identifikator InChI je tekstualni identifikator hemijskih supstanci On je dizajniran da bude standard kodiranja molekulske
 • и пуна хемијска структурна формула. Хемијске формуле могу у потпуности одредити структуру само најједноставнијих молекула и хемијских супстанци и углавном
 • индустрије: Индустрија хемијских производа Фармацеутска индустрија Козметичка индустрија Подграна хемијске индустрије, тешка хемијска индустрија се дели на
 • делецију. Насупрот хемијским мутагенима постоје антимутагени. То су хемијске супстанце које могу да умање штетно дејство мутагена. Пурински нуклеозиди аденозин
 • реакција може раздвојити у једноставније супстанце Свако хемијско једињење има јединиствену, дефиницану хемијску структуру. Она се састоје од атома у фиксном
 • поделити на хемијске физичке и физичко - хемијске Детаљније: Неорганска хемија Хемија је заправо наука која проучава састав и особине супстанци као и појаве