Back

ⓘ Категорија:Студије културе
                                               

Акултурација

Акултурација је размена и ширење култура на већим просторима између народа и већих социјалних групација. Преузимање културних образаца од стране појединца или мањих и већих социјалних групација. Процеси и механизми помоћу којих личност усваја норме и обрасце понашања карактеристичне за одређену културу. У том смислу свако је у извесној мери заточеник културе у којој је рођен.

                                               

Асимилација

Асимилација је процес у току којег једна друштвена појава, у контакту с другом појавом такве врсте, губи своје особености и самосвојност, нестаје у другој појави, утапа се у њу. Термин се често користи и за ознаку културне и политичке асимилације појединих етничких, културних и социјалних групација, обично са негативним значењем насилних промена. У социјалној психологији и културној антропологији социјална асимилација означава феномен када једна група интегрише или адоптира вредности, норме и обичаје друге групе. Асимилационизам је идеалистички поглед на могућност да чланови разноликих етн ...

                                               

Културна историја

Културна историја комбинује приступе антропологије и историје да би се сагледале популарне културне традиције и културне интерпретације историјског искуства. Испитује записе и приче из прошлости, обухватајући континуитет догађаја који се односе на културу. Културна историја бележи и интерпретира прошле догађаје који укључују људска бића кроз друштвени, културни и политички миље или се односи на уметност и начин на који група фаворизује. Јакоб Буркхарт 1818-1897 помогао је да се културна историја постави дисциплином. Културна историја проучава и тумачи запис о људским друштвима означавајући ...

                                               

Културни капитал

Термин културни капитал се односи на не-финансијске друштвене капитале који промовишу социјалну мобилност изван економских средстава. Примери могу да укључују образовање, интелект, стил говора, облачење, или физички изглед. Културни капитал је социолошки појам који је стекао широку популарност јер је први пут артикулисан од стране Пјера Бурдијеа. Бурдије и Жан-Клод Пасерон који је први пут употребио термин "културне репродукције и друштвене репродукције". У овом раду је покушао да објасни разлике у исходима деце у Француској током 1960 - их. Од тада је разрађен и развијен у односу на друге ...

                                               

Studije medija

Studije medija su disciplina i polje studija koje se bavi sadržajem, istorijom i efektima različitih medija; naročito masovnih medija. Studije medija mogu se oslanjati na tradicije, kako iz društvenih, tako i iz humanističkih nauka, ali uglavnom iz svojih osnovnih disciplina masovne komunikacije, komunikacije, komunikacionih nauka i komunikologije. Istraživači takode mogu razvijati i koristiti teorije i metode iz niza drugih disciplina, uključujući kulturološke studije, retoriku poput digitalne retorike, filozofiju, teoriju književnosti, psihologiju, političke nauke, političku ekonomiju, e ...

                                               

Франкфуртска школа

Франкфуртска школа је израз који се користи за групу филозофа који су чинили Институт социолошких истраживања у Франкфурту на Мајни, који су примијенили марксизам на једну радикалну интердисциплинарну друштвену теорију, која ће касније добити име критичка теорија. Институт социолошких истраживања, основали су 1923. године Карл Гринберг, Ј. Вајл, Макс Хоркхајмер и Фридрих Полок, као додатни департман Универзитета у Франкфурту. Био је то први истаживачки центар марксистичке оријентације, који је постао дио неког Универзитета у Њемачкој. Макс Хоркхајмер постаје његов директор 1930. године, те ...

                                               

Tartu-moskovska škola semiotike

Tartu-moskovska škola semiotike je semiotička škola koju je 1964. godine osnovao i vodio Jurij Lotman. Medu poznatim članovim ove škole su Boris Uspenski, Vjačeslav Ivanov, Vladimir Toporov, Mihail Gasparov, Aleksander Pjatigorski, Isak I. Revzin, Juri Levin i drugi. Kao rezultat zajedničkog rada, stvorili su teorijski okvir za semiotiku kulture. Tartu-moskovska škola semiotike razvila je originalni metod multidimenzionalne kulturne analize. Kulturni jezici se interpretiraju kao sekundarni sistem za modelovanje, u odnosu na verbalni jezik. Ovaj metod omogućava produktivno razumevanje koriš ...

                                     

ⓘ Студије културе

  • Studije medija su disciplina i polje studija koje se bavi sadržajem, istorijom i efektima različitih medija naročito masovnih medija. Studije medija mogu
  • Студије рода су интердисциплинарне академске студије посвећене проучавању и преиспитивању родних идентитета и репрезентације рода. У оквиру ове академске
  • Студије скандинавистике су интердисциплинарна академска област студија подручја, углавном у Сједињеним Државама и Немачкој, која покрива теме везане за
  • uključuju medunarodne odnose, strateške studije istoriju, političke nauke, političku ekonomiju, studije kulture jezike, geografiju, književnost i druge
  • мастер студије годину дана, а докторске студије три године. Руководство факултета чине: Декан проф. др Слободан Котлица, Продекан за I степен студија Доц
  • феминистичку теорију и студије културе је главна серијска публикација коју Центар за женске студије објављује заједно са Центром за студије рода и политике
  • Уколико сте тражили студијски програм, погледајте чланак Женске студије Женске студије су часопис за феминистичку теорију. Излазио је од 1995. до 2002
  • класа, култура културни идентитет, став, раса, перцепција и нове историјске методе. Многе студије разматрају прилагођавања традиционалне културе масовним
  • Социологија културе је посебна грана социологије која проучава друштвену природу културе као и узајамне везе и утицај друштва и културе Нарочито сарађује
  • Завод за заштиту споменика културе у Панчеву је установа културе надлежна за делатност заштите културних добара на територији Јужног Баната, на бази партнерских