Back

ⓘ Категорија:Људско понашање
                                               

Агресивност

Агресија је понашање које карактерише контакт и комуникацију са другим људима силом. Људска агресија се изражава директно путем вербалних, физичких или комбинованих напада или индиректно кроз компензацију или индиректну агресију. Агресије могу бити прикладне, ако се користе за самоодбрану или самопобољшавање, али могу бити деструктивне за себе и друге. Неки аутори користе термин "агресија” само за штетна понашања, а термин асертивност за понашања која немају намеру да нашкоде другима. Агресивност се различито тумачи у хуманистичким, друштвеним и природним наукама. Појам је изведен из Фројд ...

                                               

Асертивност

Појам Асертивност је преузет из енглеског језика и потиче од две речи: To assert, v глагол = изјавити, изнети мишљење, бранити. Assertive, adj придев = упоран, самосвестан, самопоуздан Асертивност подразумева исказивање мисли, осећања и уверења на директан, искрен и социјално прихватљив начин уз уважавање права других људи. Асертивно понашање карактерише самопоштовање које је једнако поштовању права и вредности друге особе. Асертивна особа заузима животну позицију Ја вредим, Ти вредиш. Она поштује туђе мишљење и ставове али то НЕ ЗНАЧИ да се слаже са њима. Асертивним понашањем она чува сво ...

                                               

Виктимизација

Виктимизација је облик дискриминације и процес настанка одређеног стања код одређених особа, које постају жртве посредством одређеног људског деловања, изазваног намерном или ненамерном људском радњом.

                                               

Делање

Делање представља смисаону интеграцију више међусобно повезаних психичких процеса: имагинације, доношења одлуке, усмерености свести. Акт је део обрасца понашања који укључује различите специфичне реакције са истом сврхом. Бихевиористи под овим чином подразумевају само оно што се објективно одиграло. Међутим, под актом, осим испољеног понашања, подразумевају се и апстрактне, мисаоне операције, заједно са пратећим сазнајним, осећајним и вољноинтенционалним садржајима.

                                               

Денунцијација

                                               

Егзибиционизам

Егзибиционизам је свако претерано самоистицање, нападно скретање пажње околине на себе и свој изглед или понашање, односно тежња да се по сваку цену буде у центру пажње. То је тенденција да се покажу стварни или замишљени таленти како би се привукла пажња других. Егзибиционизам је и настраност која се састоји у приказивању гениталија или сексуалних карактеристика у социјално неприкладним приликама.